splnění snu jana tleskače | Aktuality | autoweek.cz

Splnění snu Jana Tleskače

Splnění snu Jana Tleskače

24.05.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Tři české firmy se rozhodly s pomocí 3D technologií Dassault Systemes uskutečnit sen Jana Tleskače a vyrobit létající kolo. První let se plánuje v září na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Společnost Technodat spolu s partnery Evektor a Duratec v pražském hotelu Fusion představila virtuální prototyp létajícího kola F-Bike. Ten byl navrhnut pomocí softwarového řešení V6 PLM Express od společnosti Dassault Systemes. Dassault Systemes pro projekt zajistila potřebnou infrastrukturu a podílejícím se firmám, které jsou jejími zákazníky, poskytla licence na 3D technologie, které si tak mohou touto formou vyzkoušet. Projekt tak umožňuje lepší poznání nového systému V6 a ověření jeho možností.

Flying Bike by měl mít všechny vlastnosti běžného jízdního kola. Měl by být schopen dostat se po vlastní ose poháněn jezdcem na místo vhodné pro vzlet. Zároveň bude schopný krátkého koordinovaného a bezpečného letu. Proto pro konstrukci kola nebyly použity ultralehké komponenty, ale takové, které vydrží i velké zatížení.

Po zvážení různých variant řešitelé projektu zvolili princip multicopteru. Vztlak potřebný pro vzlet kola tedy nebude pocházet od vztlaku na křídlech, jako u klasického letadla, ale od statického tahu šesti horizontálních vrtulí.

Softwareové nástroje pro řešení projektu zajistila společnost Dassault Systemes, která se na projektu podílí jako recenzent. Projekt samotný je společnou realizací tři ryze českých firem.

Poskytovatel 3D/PLM softwarových řešení Technodat zodpovídá především za vedení a koordinaci projektu,  jeho harmonogram a rozpočet. Je rovněž garantem CAD prací a zabezpečuje základní FEM analýzy.

Výrobce rámů jízdních kol Duratec navrhuje rám, bezpečnostní kryty vrtulí a zároveň zajišťuje standardně nakupované komponenty kola.

Inženýrská a konstrukční společnost Evektor spolupracuje při návrzích konceptů a jejich designu, při konstrukčním řešení některých funkčních skupin a vybrala vhodné pohonné jednotky, baterie, řídící jednotku a vrtule.

Celý projekt létajícího kola od samého počátku využívá softwareové nástroje nové PLM platformy V6, a to jak v oblasti koncepčního a detailního návrhu, tak i v oblasti řízení a spolupráce na projektu. Technologie společnosti Dassault Systemes účastníkům projektu umožňují létající kolo virtuálně navrhnout, vyrobit a otestovat a také simulovat vlastnosti výsledného stroje. Všichni zúčastnění zároveň mají bez ohledu na to, kde se nalézají, možnost pracovat se shodným souborem dat. Spolupráce pěti týmů probíhá on-line v reálném čase s využitím jediných společných dat. Oproti systému V5 tedy už není potřeba posílat si různé soubory, protože jsou jediná data.

V rámci první etapy projektu vznikl nyní prezentovaný virtuální prototyp. Výroba fyzického prototypu proběhne v první fázi ve firmě Duratec. Poté bude převezen do Evekoru, kde bude instalován elektrický pohon. Poté, zřejmě na konci srpna, proběhnou první letové zkoušky. Fyzický prototyp "cyklistického vznášedla" jeho autoři představí v září na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde by se měl stroj také vznést. Teprve poté se budou všichni zúčastnění zabývat možnostmi komerčního využití tohoto projektu.

Základní parametry létajícího kola

Celkový výkon: 47 kW

Pohon: - čtyři hlavní elektromotory 10 kW umístěné v protiběžných párech vrtulí vpředu a vzadu v podélné ose

 - dva stabilizační motory 3,5 kW umístěné na otočných konzolách po stranách kola

Vrtule:  hlavní vrtule pro statický tah o průměru 1300 mm, max. otáčky 2 500/min, stabilizační vrtule o průměru 650 mm, kolem vrtulí jsou kompozitové ochranné rámy

Zdroj energie: sada Li-Pol akumulátorů o celkové kapacitě 50 Ah (14s 10p)

Kolo: rám kola svařovaný z lehké slitiny (dural), standardně nakupované komponenty

Rozměry: délka 3500 mm, šířka 2500 mm, výška 1200 mm, hmotnost 85 kg bez pilota, největší vzletová hmotnost 170 kg

Předpokládaná doba letu: 3-5 min

Předpokládaná doba jízdy: 30-50 min

Největší rychlost jízdy: omezena na 50 km/h

  • Splnění snu Jana Tleskače
  • Splnění snu Jana Tleskače
  • Splnění snu Jana Tleskače
  • Splnění snu Jana Tleskače
  • Splnění snu Jana Tleskače