zdravotníci vytáhli proti dieselu | Aktuality | autoweek.cz

Zdravotníci vytáhli proti dieselu

Zdravotníci vytáhli proti dieselu

13.06.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Světová zdravotnická organizace označila výfukové plyny ze zážehových motorů za kancerogen představující pro zdraví veřejnosti stejné riziko jako pasivní kouření. Hrozí nebezpečí, že se vládní organizace pustí do boje s výrobci vznětových motorů.

"Výfukové plyny ze vznětových motorů působí u lidí rakovinu plic," prohlásil zcela jednoznačně Christopher Portier, předseda pracovní skupiny Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny IARC, což je součást Světové zdravotnické organizace WHO.

Podle agentury pro rakovinu WHO sice spaliny ze vznětových motorů představují jen velmi malé riziko. Jenže vzhledem k tomu, že velké množství lidí je působení těchto spalin vystaveno po velmi dlouhou dobu, rozhodla vědecká rada překlasifikovat spaliny ze vznětových motorů z "možného karcinogenu" na karcinogen, což znamená velmi významnou změnu. Nová klasifikace je výsledkem týdenního jednání IARC v Lyonu. Změna klasifikace řadí výfukové plyny ze vznětových motorů do stejné rizikové kategorie jako azbest, alkohol a ultrafialové záření. Spaliny z nafty IARC do kategorie "potenciálních karcinogenů" zařadila v roce 1989 společně se spalinami z benzinu. Výfukové plyny ze zážehových motorů ale nebyly překlasifikovány.

"Je to na stejné úrovni jako pasivní kouření," tvrdí ředitel oddělení výzkumu rizik podporujících vznik rakoviny IARC Kurt Straif a dodává: "To by mělo přimět státy aby se postaraly o vyčištění spalin ze vznětových motorů." Podle Straifa se zvýšené riziko rakoviny plic týká mnoha skupin, především chodců na ulicích, cestujících a posádek na lodích, dělníků na železnici, řidičů nákladních vozů, mechaniků, horníků a lidí pracujících s těžkou technikou.

Podle techniků produkují moderní vznětové motory podstatně menší množství škodlivých látek než dříve, ale zdravotníci to odmítají, protože podle nich není dostatek studií, které by to dokládaly. "Nemáme žádné důkazy o tom, že by nové motory představovaly nulové riziko, ale nepochybně představují mnohem menší riziko než dříve," říká k tomu Vincent Cogliano z americké organizace na ochranu životního prostředí EPA.

Zdravotničtí experti v Lyonu analyzovali mnoho publikovaných studií zabývajících se zvířaty i lidmi. Jednou z nejrozsáhlejších byla studie US NCI analyzující dlouhodobý vývoj zdravotního stavu 12 300 horníků, která započala už v roce 1947. Výzkumníci podle ní zjistili, že horníci vystavení působení výfukových plynů jsou vystaveni většímu riziku úmrtí na rakovinu plic.

Výfukové plyny ze vznětových motorů navíc představují jen velmi malou část celkového znečištění vzduchu. Skutečně velké riziko mohou představovat pro osoby, které jsou jejich působení vystaveny po dlouhou dobu. Výsledky jednání zdravotníků v Lyonu ale hrozí tím, že se jich chopí politici a začnou tlačit na další snižování emisí ze vznětových motorů. To by jejich výrobce přinutilo vyvíjet ještě dražší technologie. Přitom automobilky už dosáhly snížení emisí NOx, pevných částic a síry o 95 %. Skutečně efektivní by bylo postarat se o odstavení takových motorů, které zdaleka neplní stávající emisní standardy a kterých je v provozu všude po světě stále ještě většina.