timmermans slibuje ekologické zotavení eu | Aktuality | autoweek.cz

Timmermans slibuje ekologické zotavení EU

Timmermans slibuje ekologické zotavení EU

23.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Vedoucí Evropské komise pro Zelenou dohodu Frans Timmermans ujistil zákonodárce EU, že každé euro vynaložené na opatření k oživení ekonomiky po krizi COVID-19 bude spojeno s přechodem k ekologickým a digitálním technologiím.
„Každé euro, které investujeme, musí proudit do nové ekonomiky a ne do starých struktur. Tomu se musíme za každou cenu vyhnout. Evropská Zelená dohoda je strategií růstu a strategií vítěznou. Zelená dohoda není luxus, který opustíme, když narazíme na krizi. Je nezbytné pro budoucnost Evropy. Zelená a digitální transformace budou hrát ústřední a prioritní roli při oživování a modernizaci naší ekonomiky,“ prohlásil během videokonference Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu nizozemský eurokomisař Jens Timmermans.
 
Timmermans zveřejnil názory Evropské komise před jednáním představitelů vedoucích představitelů členských států pod vedením presidenta EU Charlese Michela o opatřeních, jimiž hodlá Evropská unie pomoci při likvidaci následků hospodářské krize vyvolané koronavirovou pandemií. Ta budou zahrnovat „Evropský fond pro obnovu“, který má být financován z rozpočtu EU, přestože evropští vedoucí představitelé musí na summitu ještě stanovit podrobnosti o jeho financování (Evropská komise požaduje, aby do něj každý stát odvedl 10 % svého HDP).
 
„Evropská unie potřebuje investiční úsilí typu Marshallova plánu, aby podpořila oživení a modernizaci ekonomiky. To znamená masivní investice do přechodů k zeleným a digitálním technologiím a udržitelné ekonomice,“ uvádí plán Evropské komise. Evropská komise v současné době pracuje na plánu obnovy pro Evropu, který hodlá předložit 29. dubna spolu s návrhem sedmiletého rozpočtu EU.
 
Během diskuse s poslanci Evropského parlamentu Timmermans zdůraznil, že zákon o klimatu bude po pandemii hrát klíčovou roli v evropské hospodářské regeneraci. „Můžeme po krizi pomoci, například instalací více solárních panelů, pomocí rodinám kupovat nová čistá auta nebo zajišťováním toho, aby zemědělci pracovali ekologičtěji. K tomu však potřebujeme kázeň klimatického zákona,“ prohlásil Timmermans. Timmermans dodal, že vyvíjí maximální tlak v Komisi, aby zajistil dodržování harmonogramu cílů EU v oblasti klimatu do roku 2030.
 
Uprostřed krize, vyvolané pandemií koronaviru, požadovali někteří europoslanci odložení nebo pozastavení zákonů týkajících se životního prostředí. Italská europoslankyně Silvia Sardoneová, označovaná médii za krajně pravicovou, Timmermansovi během jednání řekla. „Nesčetné firmy se zanikají, mnoho lidí neví, co budou dělat a vy tu chcete mluvit o plastových kelímcích nebo zda bychom měli zvýšit naše cíle v oblasti klimatu na 50 % nebo 55 %?“
 
Několik skupin zastupujících různá průmyslová a obchodní sdružení požadovalo, aby během pandemie došlo k uvolnění nebo odložení platnosti environmentálních zákonů. Skupina zaměstnavatelů v EU BusinessEurope před dvěma týdny Evropské komisi zaslala dopis, v němž požadovala, aby byly odloženy všechny „nepodstatné“ prvky Zelené dohody, včetně zákona o změně klimatu, zpřísnění emisních limitů pro průmysl nebo reforma obchodování s uhlíkovými kredity EU ETS. Obchodní sdružení European Plastics Converters (EuPC) se také nedávno obrátilo na Komisi a prosilo o odložení zákazu jednorázových plastů.
 
„Těmito dopisy jsem vůbec nebyl potěšen,“ prohlásil Timmermans.
 
Mezitím v Německu aliance 189 společností, průmyslových sdružení, think tanků a nevládních organizací zaslala německé kancléřce Merkelové a dalším ministrům dopis, v němž vyzvala k „zelenému“ postupu zotavování z krize COVID-19. V dopise požadují, aby ekonomická rekonstrukce po pandemii byla založena na splnění klimatických cílů a aby při tom byly zajištěny plány na přechod k udržitelné energetice: „Máte ve svých rukou možnost využít vynucenou ekonomickou pauzu, způsobenou pandemií COVID-19, pro udržitelný restart naší ekonomiky. Německo musí v tomto ohledu v Evropě i ve světě hrát průkopnickou roli.“
 
V poslední době bylo zveřejněno mnoho výzev k prosazování souladu opatření pro překonání hospodářské recese s evropským Zeleným závazkem. Patří k nim dopis podepsaný ministry životního prostředí 17 členských států EU a tzv. Aliance pro zelenou obnovu (Green Recovery Alliance), která spojuje 79 europoslanců a desítky podnikatelských sdružení, nevládních organizací a think tanků.