vývoj insolvencí v české republice v roce 2016 | Autoservis | autoweek.cz

Vývoj insolvencí v České republice v roce 2016

Vývoj insolvencí v České republice v roce 2016

12.01.2017 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Očekávání společnosti Creditreform se potvrdila - poklesy počtu insolvenčních návrhů pokračovaly i v roce 2016.
Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008 do roku 2013 jsme pozorovali každoroční strmý růst insolvenčních návrhů. Historicky nejvyšší hodnota ročního počtu insolvenčních návrhů byla zaznamenána v roce 2013, kdy se celkový počet insolvenčních návrhů zastavil na hodnotě 36 909. V dalších letech již celkové roční hodnoty klesaly. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 2013 o 4,8 %. V roce 2015 činil pokles proti roku 2014 7,9 %. V roce 2016 dochází k dalšímu poklesu, počet insolvenčních návrhů se snížil proti roku 2015 o 8,8 % na 29 505.
 
Pozitivní vývoj ekonomiky se odráží v poklesu insolvenčních návrhů jak u firem, tak u spotřebitelů. Pokles insolvenčních návrhů v roce 2015 proti roku 2014 činil u firem 15,7 % a u fyzických osob 7 %. V porovnání let 2016/2015 byl pokles ještě výraznější, u firem 18,8 % a u spotřebitelů 8,4 %.
 
V insolvenci se v roce 2016 ocitla řada velkých společností. Problémy s úhradami řeší prostřednictvím insolvenčního práva věřitelé některých společností skupiny Vítkovice. 29. 4. byl podán insolvenční návrh na společnost Vítkovice Power Engineering a.s., 9. 8. na Vítkovice Gearworks a.s., 23. 8. na Vítkovice ENVI a.s. a 29. 11. na Vítkovice Mechanika a. s. V insolvenci je od 3. 5. také těžařská společnost OKD, a.s. Do finančních potíží se dostala i strojírenská společnost Kovosvit MAS, a.s. - 8. 9. 2016 podala na firmu insolvenční návrh společnost Keresta Trade s.r.o. 9. 9. došlo k zastavení řízení z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu. Od 16. 11. je v úpadku s povolením reorganizace obchodník s mobilními telefony společnost 2P Commercial Agency s.r.o. V úpadku je od 9. 9. společnost ČKD Praha DIZ, a.s. Tato společnost v současné době prakticky nevyvíjí podnikatelskou činnost a většina zaměstnanců již ukončila ve firmě pracovní poměr.
 
V letošním roce již druhý insolvenční návrh byl podán také na firmu Česká energie, a.s. První návrh soud odmítl, v případě druhého ještě nerozhodl. Insolvenční řízení bylo zahájeno také na známé stavební společnosti. V tomto sektoru se však insolvenční právo mnohdy zneužívá pro řešení sporů a je třeba sledovat oprávněnost podání navrhovatele. Insolvenční návrh na společnost Zlínstav a.s. podaný 20. 10. odmítl soud hned 27. 10. pro zjevnou bezdůvodnost a navrhovateli uložil pořádkovou pokutu. 1. 9. byl podán insolvenční návrh na společnost Průmstav, a.s. Ten soud 2. 9. odmítl, neboť neobsahoval předepsané náležitosti. Šestý insolvenční návrh u společnosti Bögl a Krýsl, k.s., byl zastaven po zpětvzetí návrhu dne 30. 6. 2016.
 
Mezi nejrizikovější obory z hlediska náchylnosti k insolvenci patřil v roce 2016 stejně jako v roce 2015 papírenský průmysl, tradičně následovaný obory těžba a chemický průmysl. Obor telekomunikace se v roce 2016 posunul z páté pozice v roce 2015 na druhou příčku. Na přední pozice se posunul i obor leasing, potravinářství a výroba skla a keramiky. Nejméně insolvencí bylo stejně jako v roce 2015 ve veřejné správě a v odvětví čištění odpadních vod. Dalším stabilním oborem byly v roce 2016 osobní služby a IT služby. V absolutních číslech bylo nejvíce insolvenčních návrhů podáno stejně jako v roce 2015 v oborech velkoobchodu a stavebnictví, třetí v pořadí následuje maloobchodní prodej.
 
Firmy v konkurzu dle obratu v roce 2016
Název Činnost Počet zaměst. Poslední obrat
Greenex s.r.o. Velkoobchod s plynem 3 4 155 808 000
FAU s. r. o. Nákup, skladování a prodej pohonných hmot, paliv a maziv, 31 3 892 663 000
TESERA v.o.s. Výroba, zpracování a prodej přírodního a umělého kamene 25 1 882 783 000
Tabák Plus, spol. s r.o. Velkoobchod s tabákovými výrobky 83 1 544 062 000
BRUTO a.s. Velkoobchod s palivy a mazivy 0 1 128 141 000
KAMION TRANSPORT s.r.o. Nákladní doprava 252 872 593 000
KRATOLIA Trade a.s. Výroba bionafty 32 754 053 000
Technic Tube, a.s. Výroba ložiskových dílů 484 565 321 000
zdroj: Creditreform
 
Od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2016 bylo soudem povoleno 160 reorganizací. V roce 2016 bylo povoleno 27 reorganizací - mj. u firmy Vítkovice ENVI a.s., Vítkovice Gearworks a.s., Vítkovice Power Engineering a.s., 2P Commercial Agency s.r.o. a OKD, a.s. V roce 2016 bylo šest reorganizací přeměněno v konkurz. Svou reorganizaci nezvládli společnosti Pardubická tiskárna Silueta, s.r.o., JVS Semilská pekárna, s.r.o., Shanghai Maling (Czech) a.s., D-Pharm, a.s. a Jaroslav Exner. Usnesení o splnění reorganizačního plánu soud v roce 2016 potvrdil u sedmi společností, jedná se o Job Air Technic a.s., Javořice, a.s., TecPlast CZ s.r.o., CP Praha s.r.o., v likvidaci, JIP - Energo Větřní, a.s., ASDM Armatury a.s. a Ernst Leopold s.r.o..
 
Poslední dva roky se stabilizovala situace i v oblasti insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů. V roce 2016 pokles insolvenčních návrhů u spotřebitelů dosáhl ve srovnání s rokem 2015 8,4%. Věkové složení dlužníků v roce 2016 má stejnou strukturu jako v minulých letech. Nejvíce dlužníků pochází z produktivních skupin obyvatelstva, tj. věková skupina 31 – 40 let (29,2 %) a skupina 41 – 50 let (26,4 %). Nejnižší podíl dlužníků je tradičně ve skupině nad 61 let.
 
Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2017 jsou optimistická. Předpokládáme, že hospodářský růst a růst zaměstnanosti bude pokračovat i v letošním roce. S tím by mělo docházet i k růstu mezd a pozitivním dopadům v nárůstu domácí poptávky. Vzhledem k očekávanému ekonomickému vývoji a vzhledem k tomu, že se v minulých letech segment firem prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil, předpokládáme v počtu insolvencí u firem i pro rok 2017 klesající tendence. Pokles či stagnaci v počtu insolvenčních návrhů předpokládáme i u spotřebitelů. Současný ekonomický vývoj zajišťuje spotřebitelům širší uplatnění na trhu práce a tím i snazší splácení jejich půjček. Vývoj insolvencí spotřebitelů bude v příštích obdobích do značné míry záviset i na tom, jaké rezervy si spotřebitelé v současné době vytvoří.

Insolvence dle branží počet insolv. firem 2015 počet insolv. firem 2016 všechny registrované firmy 2016 Počet insolvencí na 1000 registr. firem 2016
papírenský průmysl 6 5 1524 3,28
telekomunikace 3 4 1474 2,71
těžba 2 2 743 2,69
chemický průmysl a výroba z plastů 22 18 8431 2,13
Leasing 4 13 6900 1,88
potravinářství 42 49 26214 1,87
výroba skla, keramiky, stav.materiálu 11 17 11769 1,44
sběr a likvidace odpadů 29 13 9132 1,42
dopravní a přepravní služby 117 91 69394 1,31
výzkum a vývoj 3 2 1791 1,12
strojírenství 37 31 28183 1,1
cestovní kanceláře 16 13 11856 1,1
nakladatelství 7 9 8435 1,07
obchod s auty a pohon. hmotami 67 59 57053 1,03
nemovitosti 199 166 162089 1,02
stavba 405 329 331562 0,99
výroba z kovů 102 86 87555 0,98
restaurace, hotely 178 141 144822 0,97
velkoobchod 365 342 366549 0,93
dřevařství 43 24 29777 0,81
maloobchod 183 171 216778 0,79
energie a zpracování vod 11 14 19384 0,72
architekt. služby, technické zkoušky 49 43 59592 0,72
opravy a instalace strojů a zařízení 19 17 27180 0,63
tiskařské služby 14 7 11289 0,62
textilní a kožedělný průmysl 19 23 38936 0,59
výroba nábytku a ostatní výroba 22 19 32859 0,58
podnik. poradenství, reklama, podnik. služby 186 169 305627 0,55
finanční zprostředkování, pojištění 79 48 100191 0,48
zemědělství a lesnictví 67 58 123150 0,47
zdravotnictví 10 14 37608 0,37
vzdělání 16 16 45099 0,35
volný čas, kultura 34 24 71341 0,34
IT služby 34 20 71138 0,28
ostatní osobní služby 30 16 100866 0,16
odbory a spolky 12 11 89014 0,12
čištění odpadních vod 0 0 323 0
veřejná správa 0 0 15792 0
Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky