význam stáří pneumatik | Autoservis | autoweek.cz

Význam stáří pneumatik

Význam stáří pneumatik

30.08.2016 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Životnost pneumatik se neřídí jejich datem výroby, ale správným skladováním a údržbou. Při nákupu nových pneumatik není nutné si hlídat datum výroby (DOT kód), jako spíše to, od koho pneumatiky kupujeme.
Někteří řidiči odmítají kupovat jiné než letošní pneumatiky, protože jsou přesvědčeni, že ty, které byly vyrobeny loni nebo předloni, už nejsou použitelné. Může na tom být něco pravdy?
„Kdepak, to je zcela extrémní, ničím nepodložený názor. Ve skutečnosti neexistují žádné vědecké nebo technické důkazy, které by takové tvrzení jakkoli podporovaly. Proto ani žádné relevantní normy nestanovují výslovné maximální stáří nových, nepoužitých pneumatik pro osobní a lehká užitková vozidla,“ říká manažer marketingu společnosti Goodyear Dunlop pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko Boris Tománek.  
 
„Ale pozor - je nutné, aby byl přitom splněn jeden zásadní předpoklad: pneumatiky musí být správně uskladněny. Jejich životnost totiž zcela zásadním způsobem ovlivňují podmínky, za nichž jsou uchovávány. Při nákupu nových pneumatik tedy není ani tak nutné si hlídat datum výroby (DOT kód), jako spíše to, od koho pneumatiky vlastně kupujeme. Měli bychom mít záruku, že byly před prodejem skladovány ve vhodných a odpovídajících podmínkách. A správnou údržbu a péči bychom jim potom měli věnovat i my, včas je měnit, uchovávat je ve vhodném prostředí a pravidelně kontrolovat jejich stav a hloubku dezénu. Jen tak budeme mít jistotu, že nám budou dlouho spolehlivě a bezpečně sloužit,“ dodává Boris Tománek.  
 
Žádné datum doporučené spotřeby  
Datum doporučené spotřeby by v případě pneumatik nemělo žádný smysl. Jejich životnost totiž ovlivňují podmínky, kterým byly vystaveny při skladování, do té míry, že by ani nebylo možné nějakou konkrétní dobu jejich použitelnosti oficiálně stanovit.
 
Doporučení ohledně skladování pneumatik, duší a ráfků ve své oficiální publikaci shrnula Evropská technická organizace pro pneumatiky a ráfky (European Tire and Rim Technical Organisation - ETRTO). Její dokument sice nemá právní sílu, ale v praxi se jím obor více méně řídí. ETRTO v něm nestanovuje žádnou konkrétní časovou lhůtu, do níž je nutné pneumatiky prodat. Zaměřuje se především na zásady správného skladování, které musí zachovávat všechny užitné vlastnosti pneumatik. Vyžadují mimo jiné ochranu před vysokými teplotami a kolísáním teplot, příliš vysokou vlhkostí, působením ozónu a UV zářením a také oleji a agresivními chemikáliemi.
 
Podobně se k tomu staví i Evropský svaz výrobců pneumatik a zpracovatelů pryže (European Tyre and Rubber Manufacturer’s Association - ETRMA), který je hlavním mluvčím výrobců pneumatik v Evropě a zastupuje zájmy výrobců na evropské i mezinárodní úrovni. Použitelnost nových pneumatik je podle něj v průběhu času závislá hlavně na tom, jak byly skladovány, například v jaké poloze, za jaké teploty a při jaké vlhkosti vzduchu. A jejich další životnost pak ovlivňují podmínky, kterým byly vystaveny při provozu, například zatížení, rychlost jízdy, tlak nahuštění, nerovnost vozovky a vznik drobných poškození. Protože se tyto podmínky mohou velice lišit, není podle ETRMA možné přesnou dobu životnosti stanovit již při výrobě.
 
Pět nebo šest let
Konkrétní dobu, po kterou lze pneumatiky považovat za nové zboží (ovšem opět za předpokladu správného uskladnění) a jako takové je také prodávat, naopak určuje britská norma BS AU 50. Stanovuje ji na dobu šesti let od doby výroby, zatímco britský Národní svaz distributorů pneumatik NTDA uvádí pět let od data výroby. Rovněž Německá asociace gumárenského průmyslu a Německý svaz dealerů pneumatik považují pneumatiky za nové, nejsou-li starší pěti let. Dokumenty obou těchto organizací ale nestanovují, že po této době by se už pneumatiky neměly prodávat nebo že už nejsou způsobilé pro provoz. Doporučují nicméně, aby jejich stav před prodejem prověřil odborník.
 
Také správná údržba je stále důležitější
„Pneumatiky všech značek Goodyear Corporation (Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava a Debica) a jejich součásti jsou zkonstruovány tak, aby během celé své životnosti odolávaly nejrůznějším silám, vysokému zatížení, světelné expozici a různým provozním teplotám. Protože se však při výrobě pneumatik používají stále složitější technologie, je pro jejich správnou funkci stále důležitější také řádná údržba,“ zdůrazňuje Boris Tománek.
 
Jak správně hlídat stav pneumatik a pečovat o ně?
- Správné skladování má zásadní význam. Pneumatiky si zachovávají odpovídající užitné vlastnosti jen za předpokladu, že jsou skladovány ve vhodných podmínkách a nejsou vystaveny nevhodnému zacházení. Je třeba je skladovat v suchém, chladném a větraném prostředí a chránit je před bezprostředním vystavením ultrafialovému záření (slunečnímu světlu) a výkyvům počasí. Nemusí být skladovány nezbytně ve vnitřních prostorách, ale v každém případě musí být přikryté. Je nutné je uchovávat odděleně od jakýchkoli chemických látek (zejména paliv, spalin, olejů, nebo rozpouštědel), předmětů s ostrými hranami, zdrojů tepla, zařízení vydávajících jiskry nebo elektrické pole, zařízení uvolňujících ozón (například transformátorů nebo generátorů), svářeček nebo elektrických motorů.
- Pneumatiky stárnou především při užívání. Fyzikálně-chemické změny způsobuje zahřívání, stlačování a deformace během jízdy a dalšími vlivy. Při teplotě 60 °C pneumatika podle některých zdrojů stárne šedesátkrát rychleji než pneumatika skladovaná při teplotě 25 °C. Proto je nutné se při jízdě vyvarovat nerovnoměrnému a nadměrnému zatížení a příliš nízkému nahuštění, které má za následek přehřívání pneumatik.
- Řidiči by si měli uvědomovat, že během provozu se postupně v důsledku pomalého, ale trvalého opotřebovávání, tedy postupného snižování výšky dezénu běhounu, mění i některé užitné vlastnosti pneumatik. Některé charakteristiky se přitom v průběhu času zhoršují, jiné se naopak zlepšují. Například odolnost vůči aquaplaningu a odolnost vůči opotřebovávání ve vlhku se snižují, zatímco charakteristiky ovládání na suché vozovce a rychlost opotřebovávání se naopak optimalizují. Svůj styl řízení by proto měli přizpůsobovat aktuálnímu stavu opotřebení pneumatik svého vozu.
- Je vhodné pravidelně měnit pozici jednotlivých pneumatik a požadovat v servisu také vyvážení kol a seřízení geometrie vozidla.
- Řidiči by si měli všímat zvýšeného hluku nebo vibrací, které mohou signalizovat poškození.
- VVýrobci doporučují, aby spotřebitelé prováděli kontrolu každý měsíc – zkontrolovali při ní tlak a opotřebení dezénu. Spotřebitelé by se také měli pohmatem a pohledem přesvědčit, jestli pneumatika nejeví známky toho, že potřebuje vyměnit.
- Ani všechna tato doporučení a pokyny ovšem nemohou zabránit vzniku vnitřního poškození, které navenek není vidět, ale přesto pneumatiku vyřadí z provozu.
- Pneumatika by se měla z vozidla odmontovat, je-li její běhoun opotřebený na minimální přípustnou hloubku podle legislativy EU, dále objeví-li se na ní trhliny, praskliny, vybouleniny nebo poškození od slunce, nebo pokud vykazuje známky špatné údržby, například podhuštění nebo přetěžování.