zpráva figiefa ke studii o zálohovaných datech | Autoservis | autoweek.cz

Zpráva FIGIEFA ke studii o zálohovaných datech

Zpráva FIGIEFA ke studii o zálohovaných datech

09.05.2019 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Nová ekonomická studie: Modely přístupu k externě zálohovaným datům, vytvářené výrobci automobilů, přinášejí pro zákazníky a nezávislé investory riziko výrazných ztrát, které v roce 2030 mohou dosáhnout výše 65 miliard eur.
FIGIEFA je v Bruselu sídlící Evropská federace a politický reprezentant nezávislých velkoobchodníků a prodejců automobilových náhradních dílů i jejich přidružených servisních řetězců. Společně se svými 20 členy v evropských státech zastupuje zájmy 30 000 společností obchodujících s náhradními díly, komponentami a příslušenstvím. Zástupcem České republiky ve federaci FIGIEFA je Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA).
 
FIGIEFA uvítala nově zveřejněnou studii FIA Regionu I, mezinárodní asociace motoristických zákazníků a dopravní policie. Tato studie odhaluje a dokazuje, že „propojené vozidlo“ (ExVe) s externími zálohovacími servery, jak je propagováno výrobci automobilů, by mělo pro nezávislé investory a zákazníky už do roku 2030 za následek ztráty dosahující 65 miliard eur.
 
Nová studie s názvem „Digitální transformace automobilů a ekonomické důsledky současných modelů přístupu k datům“, publikovaná nyní FIA Regionem I, vyhodnocuje dlouhodobé ekonomické důsledky současných uzavřených modelů přístupu k datům představeným výrobci automobilů. Konkrétně zdůrazňuje, že negativní vliv těchto modelů na nezávislý trh poskytovatelů servisních služeb umožní automobilkám více se zapojovat do aftermarketu a následně jim poskytne výrazně větší kontrolu nad kontakty s koncovými zákazníky. To by mělo za následek omezení volby pro zákazníky, omezení konkurenčního prostředí a omezení společenských výhod z prosperity automobilového sektoru. Výrazně by se zvýšily náklady a do roku 2030 by ztráty pro nezávislý evropský aftermarket v automobilovém sektoru vzrostly na 33 miliard eur a pro zákazníky na 32 miliard eur.
 
„Tak výrazné poškození malých podnikatelů a zákazníků není akceptovatelné a budou nezbytné všechny dostupné legislativní prostředky pro garanci bezpečného, přímého, v reálném čase probíhajícího a obousměrného přístupu k datům o vozidlech, funkcích a uživatelích, aby byl zajištěn kvalitní servis pro zákazníky, stejně jako konkurenční a inovativní prostředí v digitálním servisu týkající se vozidel,“ zdůrazňuje ředitelka FIGIEFA Sylvia Gotzenová.
 
Chráněný model přístupu k datům, kde má výrobce vozu privilegovaný přístup k vozům a třetím stranám jsou dostupná pouze zálohovaná data na externích serverech fungujících pod kontrolou výrobce, v posledních letech vzbudil obavy mezi zákazníky, nezávislými podnikateli a Evropskou komisí.
 
Tato studie dobře doplňuje praktickou plošnou studii „Obecná analýza OEM telematiky pro třetí strany“, zveřejněnou v listopadu 2018 Aliancí pro svobodu automobilového servisu v Evropě AFCAR. Na konkrétních příkladech je zde ukázána řada technických a komerčních omezení vyvolaných modelem „propojeného vozidla“. Na druhou stranu studie také ukazuje, že mnoho výrobců automobilů vyvíjí chráněné platformy otevřené telematiky, které mají být dostupné pouze vybraným třetím stranám.