15 let cg car-garantie versicherungs česká republika | Tiskové zprávy | autoweek.cz

15 let CG Car-Garantie Versicherungs  Česká republika

15 let CG Car-Garantie Versicherungs Česká republika

03.06.2015 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Již 15 let působí CG Car-Garantie Versicherungs-AG, specialista v oblasti pojištění záruk a poskytování věrnostních programů, na českém trhu. Společnost, která má centrálu v Německu a řadí se k předním specialistům na pojištění záruk, spolupracuje v ČR s mnoha dovozci a prodejci.
CG Car-Garantie Versicherungs-AG Česká republika
Dovozci i prodejci vytušili záhy možnosti, které jim navazující záruky pro nové vozy a záruční produkty pro ojetá vozidla společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG nabízejí, jako např. posílení jejich značky prostřednictvím příslibu kvality a zvýšení důvěry a loajality zákazníků.

Dalším kladem je speciální ucelená nabídka služeb pojistitele, která pro odborný trh představuje značný přínos. Na první smlouvy s prodejci následovala rámcová ujednání mezi specializovaným pojistitelem a různými dovozci.

Společnost dnes v České republice oficiálně kooperuje s BMW, BMW Motorrad, Ford, Hyundai, KTM, Mazda, Opel, Subaru a Volvo a je smluvním partnerem mnoha odborných prodejců značek Volkswagen a Škoda.
 
Špičkové služby
Společnost CG Car-Garantie Versicherungs-AG nabízí svým partnerům více, než je v oboru obvyklé: Vedle kvalitních a individuálních záručních programů pro nová a ojetá vozidla má společnost v portfoliu řadu dalších služeb a věrnostních programů. Veškeré procesy spojené se zárukou přitom totiž pocházejí z jednoho zdroje - od rychlého vyřízení záručních případů bez zbytečné administrativy, přes osobní kontakt přímo v autosalonu a prostřednictvím servisního centra, až po profesionální podporu marketingu a kompetentní IT-podporu. Sám pojistitel jedná vždy přímo se svými obchodními partnery v rámci veškerých procesů.

Specializovaný pojistitel záruk má k dispozici jedinečné centrum pro kontakt se zákazníky, které nabízí autorizovaným prodejcům efektivní programy pro dlouhodobé posílení věrnosti zákazníků, a to jak u navazujících záruk pro nové vozy, tak i u záruk na ojetá vozidla. Další službou pojistitele je vypracování kompletních marketingových materiálů týkajících se záruk, jako jsou např. prospekty, samolepky nebo složky na dokumenty, které lze na přání zpracovat i ve firemním designu výrobce nebo prodejce.

Další služby společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG optimálně podporují specializované prodejce při obchodování záručních produktů přímo na dealerství a pomáhají jim, aby se vymezili vůči konkurenci a neautorizovanému trhu. To umožňuje autosalonu vytvářet dlouhodobé vazby se svými zákazníky a zvýšit tak své zisky, aniž by prodejce musel do těchto služeb investovat cokoli navíc.

Péče o osobní partnery na bázi osobního kontaktu je pro CG Car-Garantie Versicherungs-AG zásadní. Společnost nabízí svým partnerům rozsáhlou síť odborných pracovníků, kteří provádějí školení přímo na místě a jsou autosalonu kdykoli jako kontaktní partneři osobně k dispozici. Pro vysokou spokojenost zákazníků je navíc rozhodující rychlé a jednoduché vyřízení záručních případů. Tento proces zajišťuje oddělení zpracování záruk, ve kterém zkušení automobiloví odborníci schválí škodu již po telefonu. Servis tak ušetří drahocenný čas a může okamžitě začít s opravou.

Partneři jistě uvítají, že hlášení škodní události mohou zaslat společnosti CarGarantie kdykoli také online. Náklady na opravu jsou proplaceny během několika dnů po obdržení faktury, takže peníze většinou dojdou na účet obchodníka dříve, než musí zaplatit za náhradní díly. Veškeré telefonické dotazy týkající se záručních programů, různých produktů a online internetového portálu CGWEBline pro uzavírání záruk přijímá servisní centrum osobně a pomáhá partnerům pojistitele záruk s vyřízením veškerých administrativních záležitostí.

Díky odborníkům na svých místech ve všech oblastech procesů je zajištěno, že veškeré dílčí kroky související se zárukou, tj. počínaje sjednáním záruky až po vyřízení škodního případu, proběhnou optimálně. Kvalita záručního programu je totiž přímo úměrná kvalitě procesu a služeb, které jej spoluvytvářejí.
 
Mezinárodní know-how
Po svém založení v roce 1971 zavedla společnost CG Car-Garantie Versicherungs-AG jako první v Německu záruku na ojeté vozy. O dva roky později rozšířila společnost svoji nabídku o navazující záruku pro nové vozy. Od té doby se paleta produktů soustavně rozšiřuje a stále se přizpůsobuje měnícím se požadavkům trhu. Svoji mezinárodní expanzi zahájila společnost v roce 1993 založením své pobočky ve Švýcarsku. V současnosti už specializovaný pojistitel působí v 18 evropských zemích a Číně.

Se současným počtem více než 2,1 milionu záručních smluv v portfoliu má společnost k dispozici nesmírné množství dat a zkušenosti, díky nimž může svým smluvním partnerům nabízet přiměřené a dlouhodobě stabilní pojistné. Ve společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG tak má odborný prodejce na své straně spolehlivého partnera, který sází na stabilitu a dlouhodobost.
 
Thomas Müller, General Manager CEE společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG říká: "V uplynulých 15 letech jsme získali v České republice celou řadu obchodních partnerů jak z řad importérů, tak i z řad dealerů. Za takto projevenou důvěru bychom jim chtěli na tomto místě srdečně poděkovat. Růst společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-AG v České republice nám ukazuje, že si autorizovaní prodejci váží našich produktů a prvotřídních služeb a že jsme tak na správné cestě. Jako specializovaný pojistitel záruk se 44letou zkušeností se budeme i v budoucnosti soustředit na potřeby trhu tak, abychom dále rozvíjeli naše portfolio a byli o krok napřed požadavkům obchodu."