toyota pokročila v digitalizaci člověka | Trendy | autoweek.cz

Toyota pokročila v digitalizaci člověka

Toyota pokročila v digitalizaci člověka

06.07.2010 | Rybecký Vladimír | Trendy

Toyota Motor vyvinula zdokonalenou verzi digitálního modelu člověka. Nový THUMS verze 4 umožňuje analyzovat poranění vnitřních orgánů.

Toyota Motor předvedla poslední verzi digitálního modelu člověka THUMS. Jako první umožňuje podrobně analyzovat poranění vnitřních orgánů v důsledku automobilové nehody.

THUMS verze 4 je modelem dospělého muže průměrného vzrůstu, jenž umožňuje podrobné modelování vnitřních orgánů. Předchozí verze zahrnovaly pouze kosti a mozek.

Díky verzi 4  je možné studovat poranění širšího spektra vnitřních orgánů. V případě autonehody jsou vnitřní orgány poměrně zranitelné, přičemž k tomuto druhu poranění dochází přibližně v polovině všech případů, kdy je cestující při autonehodě zraněn.

TMC při vývoji verze 4 spolupracovala s externími výzkumnými instituty včetně univerzit. Při podrobném mapování vnitřní struktury lidského těla byla využita technologie vysoce přesné počítačové tomografie CT. Díky přesnému modelování různých vnitřních orgánů včetně jejich uložení a vzájemných vazeb vytvořila TMC digitální model člověka, který oproti předchozí verzi obsahuje přibližně 14x více informací. Při analýze vnitřních poranění tak může verze 4 podrobněji simulovat deformace lidského trupu během autonehody a potenciální poškození vnitřních orgánů.

TMC plánuje i nadále používat model THUMS ke studiu vnitřních poranění v důsledku autonehod a získané výsledky využívat při vývoji a zlepšování bezpečnostních prvků jako jsou bezpečnostní pásy a airbagy.

TMC se rovněž chystá doplnit digitální model drobné ženy a muže mohutné postavy aby bylo možné simulovat širší spektrum situací při autonehodě.

Model THUMS verze 4 bude od letošního podzimu prodávat dceřiná společnost TMC Toyota Technical Development.

Označení vzešlo ze zkratky Total HUman Model for Safety (komplexní model člověka pro bezpečnost). THUMS umožňuje velmi podrobnou analýzu zlomenin kostí, poškození vazů apod. tím, že simuluje celou řadu charakteristik lidského těla - od jeho tvaru až po strukturu kostry a pokožku. Práce na vývoji modelu THUMS TMC zahájila v roce 1997 ve spolupráci s Toyota Central R&D Labs., Inc. V roce 2000 byla dokončena verze 1, která se v témže roce začala prodávat. V roce 2004 následovala verze 2, která model doplnila o obličej a kosti. Verze 3 uvedená v roce 2006 přinesla přesný model mozku.