autodrom most omezuje hluk | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Autodrom Most omezuje hluk

Autodrom Most omezuje hluk

06.12.2017 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Společnost Autodrom Most přistoupila k dalším organizačním i technickým opatřením s cílem maximálně omezit hluk z provozu svého areálu.
Společnost Autodrom Most realizuje postupné kroky koncepčního řešení s cílem maximálně omezit hluk z provozu svého areálu. Nyní přijatá opatření jsou definována v novém provozním řádu. Týkají se provozní doby areálu, druhů akcí i stanovených norem.
 
„Hledáme veškeré možnosti, jež povedou k eliminaci hlukové zátěže, zároveň ale neohrozí existenci firmy. Úprava provozního řádu je výsledkem snahy o racionální řešení na základě konzultací s experty na problematiku hluku,“ uvedl generální ředitel autodromu Jiří Volovecký.
 
Provoz na velkém závodním okruhu nově skončí každý den nejpozději v 18:00 hodin, přičemž hodinová polední pauza zůstává. „Doposud jsme dvakrát týdně umožňovali jízdu po dráze do 20:00 hodin. I když jsme toto původní ustanovení provozního řádu striktně omezili na sériově vyrobené automobily s platnou registrační značkou a STK, jež splňují veškeré zákonné hlukové limity, i tak jsme od něj ustoupili,“ vysvětlil Volovecký.
 
Do absolutního ticha se areál autodromu, a to včetně offroadové a motokárové dráhy, ponoří vždy po celý den dvou státních svátků, tedy o Velikonočním pondělí a Dnu vzniku samostatného československého státu. „V tyto dny posílíme aktivity, jež zaměřujeme mimo motoristický sport a které zařazujeme do kalendáře celoročních akcí stále častěji. Například velmi populární běžecké či cyklistické závody,“ upřesnil generální ředitel.
 
Další ustanovení novelizovaného provozního řádu zakazuje v celém areálu autodromu pořádání závodů, testování či kurzů v jízdě smykem, tedy drifting. Zůstane jen jako součást doprovodného programu při významných událostech, jež společnost v dostatečném předstihu avizuje na svých webových stránkách.
 
Zásadní úpravou provozního řádu, která se dotkne účastníků závodů, testování či volných jízd motocyklů, je povinnost opatřit výfuk svého stroje účinnou ucpávkou, takzvanou tlumicí vložkou výfuku. „Nařízení platí pro všechny motocykly, které vjedou na závodní dráhu. Jde o velmi účinné opatření, které sníží hluk o 5 dB. To už je znatelné ztišení. Je to zároveň výsledek naší úzké spolupráce s Národní referenční laboratoří pro komunální hluk Zdravotního ústavu. Odpovědnost za namontování tlumivky nese jezdec a organizátor akce. Pokud při kontrole zjistíme, že po okruhu jezdí motocykl bez účinné ucpávky výfuku, vyloučíme ho z jízd do doby, než dojde k nápravě,“ doplnil Volovecký.
 
Motocyklů se týká i snížení maximálního limitu hluku. V původním provozním řádu byl stanoven pro jednostopá vozidla na 106 dB, nově je to 102 dB. Vedle výše vyjmenovaných opatření Autodrom připravuje další v návaznosti na dokončení hlukové studie. Investice do protihlukových opatření dosáhnou řádu desítek milionů korun.
 
Jiří Volovecký v této souvislosti také upozornil, že autodrom čelí špatně nastavenému legislativnímu rámci. Maximální povolená hranice hluku pro provoz na pozemních komunikacích je stanovena na 70 dB, kdežto maximální povolená hranice hluku pro provoz stacionárního zdroje hluku, kam jsou kupodivu zařazeny i závodní okruhy, je 50 dB.
 
„Skutečně jsme v několika případech překročili hranici 50 dB, nikdy jsme se však nepřiblížili k hranici 70 dB. S příslušnými odborníky a ministerstvy proto intenzivně hledáme možnosti legislativní změny, podle níž by závodní okruhy byly nadále posuzovány jako pozemní komunikace s vyšší povolenou hranicí hluku. Jednání se vyvíjejí zdárně, možnost legislativní úpravy je tak reálná,“ řekl Jiří Volovecký.
 
Dosažení dohody brání nesmiřitelné postoje některých obyvatel mostecké městské části Souš. „Diskuse s řadou sousedů je racionální a posouvá nás kupředu. Uznávají, že autodrom byl vybudován za účelem pořádání závodů, tréninků či testování závodních speciálů. Chápou také, že provoz autodromu s sebou nese zvukový efekt. Bavíme se s nimi o tom, co všechno můžeme udělat proto, abychom hlukovou hladinu ve velké míře snížili. Existuje ale také skupina obyvatel v sousedství, která nás štvavou a pomlouvačnou kampaní proti naší společnosti záměrně a cíleně očerňuje. Odmítají veškeré naše návrhy, podněty či argumenty. Domluvit se s takovými lidmi je prakticky nemožné, neboť jejich cílem je úplné zastavení provozu autodromu,“ konstatoval Jiří Volovecký.