autodrom nabízí možnost odepsání bodů | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Autodrom nabízí možnost odepsání bodů

Autodrom nabízí možnost odepsání bodů

08.01.2019 | | Tiskové zprávy

Už zkraje nového roku si mohou vylepšit nepříznivou bilanci řidiči, kteří nasbírali větší počet trestných bodů za přestupky.
Mostecký autodrom nabízí první letošní termín školení bezpečné jízdy s odpočtem bodů už 20. ledna. Dalšími termíny jsou 8., 16. a 24. února. Splnit podmínky nutné pro absolvování školení řidiči musejí v týdenní lhůtě před samotným školením, počítají se přitom pracovní dny. Odečíst si body z registru po absolvování školení bezpečné jízdy je ze zákona možné jen jednou v kalendářním roce.
 
„Pokud se tedy potrestaný řidič školení zúčastnil na konci loňského roku, a přesto mu ještě nějaké body zůstaly, může už nyní jejich počet opět výrazně snížit, případně začít rok 2019 s čistým štítem,“ vysvětlila ředitelka polygonu společnosti Autodrom Most Veronika Raková.
 
Školení je určeno pro řidiče, kteří mají ke dni podání žádosti v registru řidičů body za jednání zařazené do hodnocení za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu. Nesmějí mít v součtu zaznamenáno více než 10 bodů, zároveň žádný z přestupků nesmí být ohodnocen 6 a více body. Potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy má platnost 30 dní ode dne vydání a řidič musí podat žádost o odečet bodů v této lhůtě. Při splnění podmínek budou řidiči z registru odečteny 3 body.
 
Obsahem školení bezpečné jízdy s následným odpočtem bodů, které sestává z teoretické výuky a praktického výcviku, je teorie řízení, nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich předcházení, důsledky protiprávního jednání řidičů motorových vozidel či prevence řešení mimořádných událostí v silničním provozu.
 
Školení bezpečné jízdy s odpočtem bodů v učebnách a na výcvikových plochách polygonu autodrom nabízí už od jeho zavedení v roce 2008, a to s externími instruktory. V loňském roce autodrom získal potřebnou akreditaci, takže školení už je zcela v jeho režii.