autoprůmysl zahájil strategickou spolupráci s vládou čr | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Autoprůmysl zahájil strategickou spolupráci s vládou ČR

Autoprůmysl zahájil strategickou spolupráci s vládou ČR

16.02.2017 | | Tiskové zprávy

Tisková zpráva Sdružení automobilového průmyslu ke kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice. Sdružení automobilového průmyslu zde představilo v Mladé Boleslavi aktuální trendy v automobilovém průmyslu a jejich význam pro Českou republiku.
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), sdružující 144 firem a institucí automobilového průmyslu, přivítalo tuto diskuzi a vnímá ji jako zahájení strategické spolupráce vlády ČR s automobilovým průmyslem a dalšími partnery s cílem přispět k budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky.
 
- Byla zahájena příprava Paktu budoucnosti automobilového průmyslu
- Bude formulován akční plán obsahující konkrétní opatření
- AutoSAP je připraven neprodleně zahájit práci ve společných pracovních skupinách
 
Zásadní význam automobilového průmyslu pro Českou republiku zdůraznili v úvodu kolokvia předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a prezident AutoSAP Bohdan Wojnar. Spolu s premiérem se strukturované debaty na témata rámcových podmínek pro nástup elektromobility, autonomního řízení a digitalizace zúčastnili také další představitelé české vlády: ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr dopravy Dan Ťok, ministr životního prostředí Richard Brabec, primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, náměstci místopředsedy vlády pro ekonomiku, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a náměstci ministryně školství a ministryně pro místní rozvoj.
 
Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar uvedl: „Dnes jsme společně s představiteli české vlády za účasti zástupců českého průmyslu i zahraničních řečníků učinili významné kroky k tomu, abychom výzvy, které před nás nástup Průmyslu 4.0, elektromobility, digitalizace, konektivity a autonomního řízení staví, proměnili v příležitosti.“
 
Členové vlády deklarovali odhodlání hledat společná řešení a do konce léta 2017 spolu s představiteli průmyslu a dalšími partnery připravit Pakt pro budoucnost automobilového průmyslu spolu s akčním plánem obsahujícím konkrétní opatření, která posílí konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu i v budoucnu.
 
AutoSAP nabídl experty do společných pracovních skupin k rozvoji elektromobility a dobíjecí infrastruktury, spolupráci při aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility pro přípravu podmínek na testování autonomních vozidel i k posílení aspektu mobility v moderním digitálním světě na platformě chystané strategie Digitální Česko.
 
„K podpoře elektromobility je v České republice na co navazovat. Vládou schválený Národní akční plán čisté mobility je velmi dobrým základem pro další práci. Zaslouží si však upgrade, pokud jde o cíle i opatření k jejich plnění, a nemyslím tím pouhý facelift, pokud mohu použít výraz z naší automobilové branže. V oblasti digitalizace, elektrifikace a autonomního řízení spoléháme na to, že se jich vláda aktivně chopí, zastřeší stávající činnosti a všechny tyto iniciativy sjednotí do jednoho efektivního procesu,“ řekl Bohdan Wojnar.
 
Účastníci jednání se shodli, že při společném úsilí všech aktérů má Česká republika dobrou výchozí pozici, aby se s výzvami vypořádala a domácí autoprůmysl byl nadále motorem české ekonomiky. Společným cílem je posílení vzdělanosti, zaměstnanosti a udržení mezinárodní konkurenceschopnosti.