autosympo 2016 | Tiskové zprávy | autoweek.cz

AutoSympo 2016

AutoSympo 2016

10.10.2016 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Tradiční konference AutoSympo 2016 se letos uskuteční 2. a 3. listopadu 2016 v hotel Academic, Roztoky.
Konference AutoSympo se již tradičně pořádá jako dvoudenní akce s podporou světové Federace společností automobilových inženýrů a techniků FISITA, organizace CzechInvest a Sdružení automobilového průmyslu. Nosným tématem konference AutoSympo 2016 je aktuální téma „Snižování emisí a alternativní pohony automobilů“.
 
Konference AutoSympo se stala platformou pro setkávání a diskuzi odborníků z oblasti výzkumu, výroby, legislativy a vzdělávání i všech dalších, kteří se zabývají silniční dopravou i životním prostředím.
 
Konference je rozdělena do dvou dní:
- První den (kolokvium) je výroční rekapitulací dosažených výsledků výzkumu a vývoje v rámci projektu „Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka“. Přednášky se zaměřují na oblasti bezpečnosti a pohodlí vozidel, spalovacích motorů, převodů, elektrických pohonů a řízení a zkoušení vozidel.
 
- Druhý den (konference) je představením širších výsledků a trendů v oblasti snižování emisí a alternativních pohonů. Přednášky se zaměřují na legislativní trendy, vývoj a schvalování vozidel a komponentů i na infrastrukturu pro alternativní pohony s důrazem na CNG a elektromobily.
 
Pořadatelé:
CAS - Česká automobilová společnost Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
 
Kontakt:
CAS – Česká automobilová společnost, z.s.
www.cas-sae.cz
info@cas-sae.cz