bosch očekává v české republice další růst | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Bosch očekává v České republice další růst

Bosch očekává v České republice další růst

03.06.2015 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Výroční obchodní výsledky 2014: pozitivní vývoj ve všech klíčových obchodních oblastech a zdravý růst tržeb v České republice ve fiskálním roce 2014. Projevuje se zvýšená poptávka po mladých talentech, výzkumnících a vývojářích a technicích.
Bosch, přední světový dodavatel technologií a služeb, ukončil fiskální rok 2014 v České republice s konsolidovanými tržbami v hodnotě 452 milionů eur, což ukazuje na zdravý růst 5 %. Celkové čisté tržby včetně dodávek ostatním společnostem Bosch a nekonsolidovaným legálním entitám ve výši 1,6 miliardy eur představují v porovnání s předchozím rokem 10% nárůst.

„Po dobrém vstupu do nového roku očekáváme v roce 2015 další růst a zvýšenou poptávku po našich výrobcích a službách ‚Stvořených pro život‘,“ řekl reprezentant Bosch Group v České republice Klaus Peter Fouquet během zveřejnění výročních výsledků v Praze. Počet zaměstnanců se k 1. dubnu 2015 zvýšil na 7800.

Během posledních deseti let Bosch investoval v České republice více než 800 milionů eur, z toho 92 milionů v roce 2014, a to především do závodů automobilové techniky v Jihlavě a Českých Budějovicích.

Výzkumné a vývojové centrum automobilové techniky v Českých Budějovicích, které zaměstnává více než 450 inženýrů a techniků, je dnes důležitou součástí sítě výzkumu a vývoje Bosch.
 
Bosch se aktivně zapojuje do nových příležitostí pro technické vzdělávání
Bosch plánuje v České republice v roce 2015 vytvořit dalších pár stovek pracovních míst, především v Jihlavě, Českých Budějovicích a Mikulově. Kvůli novým projektům Bosch neustále hledá vysoce kvalifikované zaměstnance, především inženýry a techniky. Ale český trh práce vykazuje dlouhodobý nedostatek techniků a studentů s praktickými zkušenostmi, což hledání vhodných uchazečů neusnadňuje.

„Vzdělávací systém zaměřený na teorii má prostor pro zlepšení. Je třeba ho modernizovat a zajistit budoucí konkurenceschopnost České republiky,“ poznamenal Fouquet.

Bosch k modernizaci vzdělávacího systému sám přispívá několika způsoby. Například závod v Českých Budějovicích podporuje nový obor mechatronik na Jihočeské univerzitě, který byl spuštěn v roce 2014. Bosch zajišťuje pro studenty tohoto oboru v prostorách svého závodu praktickou část výuky. Mimoto jsou pořádány pravidelné akce jako například takzvaný Hi-Tech Day, během kterého jihlavský závod otevírá své brány mladým lidem, ať už studujícím nebo uvažujícím o studiu technického oboru. V Českých Budějovicích probíhá například Girls’ Day s cílem podpořit zájem o techniku u dívek.

Jako účastníci národního projektu ministerstva školství POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) byly oba závody automobilové techniky přizvány v roce 2014 do pilotního stádia projektu, jenž se zaměřuje na praktickou výuku na středním stupni vzdělávání.

Aby technické disciplíny vzbudily v žácích i učitelích větší zájem, daruje Bosch do škol technické hry. Základním školám jihlavský Bosch daroval 130 stavebnic Merkur. Společně pak s Krajem Vysočina zorganizoval krajskou soutěž pro smíšené týmy chlapců a dívek, které s použitím stavebnice Merkur řešily technické úlohy z oblasti inženýrské mechaniky.

Nové trendy: Internet věcí (IoT) a průmysl 4.0
Bosch je jedinou společností, která působí ve všech třech úrovních internetu věcí: inteligentní přístroje, softwarové platformy, služby a aplikace. Jedním z ústředních témat je Průmysl 4.0. Po celém světě běží v rámci Bosch Group asi 100 pilotních projektů. Závody Bosch v Jihlavě a Českých Budějovicích pracují již od roku 2013 na pěti pilotních projektech Průmysl 4.0, jako jsou například monitorování v reálném čase a dolování dat. Brněnský Bosch Rexroth je pro změnu hlavním partnerem Tématu roku 2015 Česko-německé obchodní a průmyslové komory: Průmysl 4.0.