bosch v roce 2020 sníží uhlíkovou stopu na nulu | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Bosch v roce 2020 sníží uhlíkovou stopu na nulu

Bosch v roce 2020 sníží uhlíkovou stopu na nulu

09.05.2019 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Pro Bosch Group byl obchodní rok 2018 úspěšným. V tomto roce Bosch očekává utlumení ekonomického vývoje. Bez ohledu na tento krátkodobý výhled Bosch Group zintenzivňuje své úsilí v boji proti změně klimatu a zlepšování kvality ovzduší.
Společnost Bosch Group v obchodním roce 2018 zvýšila svůj prodej na rekordních 78,5 miliardy eur. Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) z provozních operací dosáhl 5,5 miliardy eur. I přes velké počáteční investice v oblastech, jako jsou elektrifikace a automatizace mobility, se provozní EBIT v roce 2018 opět zvýšil, a to z 6,8 % v roce 2017 na 7,0 %.
 
Bosch zvýšil své výdaje na výzkum a vývoj na 7,3 miliardy eur, tj. na 9,3 % z hodnoty prodeje. Kapitálové výdaje vzrostly o 14 % na 4,9 miliardy eur, což představuje 6,3 % z prodeje. Bosch vytvořil v roce 2018 po celém světě téměř 8000 nových pracovních míst, z nichž je více než polovina zastoupena ve výzkumu a vývoji.
 
Společnost Bosch předpokládá, že v letošním roce světová ekonomika poroste jen o 2,3 %. Mezi faktory, které vyvolávají tlak na světovou ekonomiku, se řadí obchodní spory, vysoká míra zadluženosti v evropských zemích a pokles automobilové výroby. Navzdory obtížnému prostředí v průmyslových odvětvích a regionech, které jsou pro Bosch důležité, společnost očekává, že její prodej v roce 2019 mírně překoná úroveň za rok 2018. V prvních třech měsících roku byl prodej téměř na stejné úrovni jako v předchozím roce.
 
Podle Mezinárodní agentury pro energii IEA (International Energy Agency) je výroba zodpovědná za téměř třetinu celosvětových emisí CO2. To je také důvod, proč Bosch zintenzivňuje své již tak úspěšné úsilí na poli snižování emisí CO2.
 
„Jsme první velká průmyslová společnost, která realizuje ambiciózní cíl dosáhnout uhlíkové neutrality za zhruba jeden rok. Od roku 2020 už nebude Bosch zanechávat uhlíkovou stopu. Od roku 2020 bude všech 400 poboček Bosch po celém světě uhlíkově neutrální,“ řekl na výroční tiskové konferenci předseda představenstva společnosti Robert Bosch Volkmar Denner.
 
Na cestě za dosažením tohoto cíle bude společnost spoléhat na čtyři klíčové aspekty. Bosch zvýší energetickou účinnost, zvýší podíl obnovitelných zdrojů u svých dodávek energií, nakoupí více zelené elektřiny a vykompenzuje nevyhnutelné emise CO2. Tímto se v roce 2020 do ovzduší nedostane 3,3 milionu tun emisí CO2.
 
 „Změna klimatu není sci-fi; doopravdy se to děje. Pokud máme brát Pařížskou dohodu vážně, pak je třeba vnímat opatření v oblasti klimatu nejen jako dlouhodobé úsilí. Je třeba jednat teď a tady. Obavy o kvalitu ovzduší ve městech bereme velmi vážně. Jako lídr v oblasti inovací chceme dodávat technologická řešení ekologických problémů. Zákazy vjezdu, protesty v souvislosti s naftou, žluté vesty a páteční klimatické stávky - to vše ukazuje, že společnosti musí přijmout opatření v oblasti klimatu a nabídnout nová řešení pro kvalitu ovzduší ve městech a v neposlední řadě i pro stabilizaci sociální klimatu,“ řekl Denner.

  • Bosch v roce 2020 sníží uhlíkovou stopu na nulu
  • Bosch v roce 2020 sníží uhlíkovou stopu na nulu