dalších 130 milionů na dobíjecí stanice | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Dalších 130 milionů na dobíjecí stanice

Dalších 130 milionů na dobíjecí stanice

29.03.2019 | | Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy je připraveno podpořit výstavbu tuzemských rychlodobíjecích stanic pro elektromobily.
Ministerstvo dopravy vyhlásilo třetí výzvu Operačního programu doprava (OPD) pro zájemce o výstavbu dalších tuzemských rychlodobíjecích stanic elektromobilů. V rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva je z evropských prostředků vyčleněno až 130 miliónů korun. Žádosti lze předkládat do 31. července 2019.
 
O podporu se mohou ucházet žadatelé, kteří na území členských států EU v současnosti provozují alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží komplexní projekt na vybudování 125 rychlodobíjecích stanic umístěných rovnoměrně po celém území České republiky. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Na základě hodnotících kritérií, kterými jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu, bude z předložených žádostí vybrán jeden projekt, který nejlépe naplní tato kritéria.
 
Nově vypsaná podpora přímo navazuje na druhou výzvu vyhlášenou v srpnu 2018. Ministerstvo dopravy obdrželo dvě žádosti a v současné době probíhá hodnocení předložených projektů. Předpokládá se, že v průběhu letošního května bude zveřejněna informace o vítězném projektu včetně seznamu konkrétních lokalit, ve kterých budou jednotlivé dobíjecí stanice vybudovány.
 
Bližší informace k podmínkám žádosti o finance na budování dobíječek elektrických aut naleznete na http://www.opd.cz/stranka/vyzva-68/