dkv slaví čtvrt století v české a slovenské republice | Tiskové zprávy | autoweek.cz

DKV slaví čtvrt století v České a Slovenské republice

DKV slaví čtvrt století v České a Slovenské republice

27.07.2016 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

DKV Euro Service na českém a slovenském trhu úspěšně působí již 25 let.
Začátky působení společnosti DKV Euro Service v České republice sahají do roku 1991, kdy z asociace ČESMAD vznikly společnosti ČESMAD Camion Servis a ČESMAD Bohemia/Slovakia. Navzdory původnímu zaměření pouze na spedici začaly postupně nabývat na významu služby v oblasti tankovacích karet a následně i vratek DPH.
 
V roce 2001 společnost DKV Euro Service GmbH získala v ČESMAD Camion Servis, s. r. o., 70% podíl. O čtyři roky později byla společnost přejmenována na DKV ČESMAD, s. r. o.
 
Proces kompletního začlenění do německého koncernu byl završen v roce 2008 odkoupením zbývajícího 30% podílu. Současný název společnosti DKV Euro Service, s. r. o. včetně nového sídla (BB Centrum Alpha v Praze 4) byl do obchodního rejstříku zapsán v roce 2012.
 
Ve stejném roce společnost DKV dosáhla významného milníku při zvyšování ochrany tankovacích karet proti zneužití, když pokrývá jejich online autorizací většinu stanic ve své síti nejen v Evropě, ale i v České republice. Dnes je online pokrytí již stoprocentní.
 
 „Ze skromných začátků, kdy jsme obsluhovali řádově desítky zákazníků, jsme vyrostli na univerzální servisní firmu pro dopravce, pokrývající kompletní spektrum činností od financování nákupu pohonných hmot přes veškeré služby spojené s registrací a úhradou mýta až po vývoj a nabídku online nástrojů pro správu vozových parků,“ uvádí Ondřej Pavlík, výkonný ředitel české a slovenské pobočky DKV.
DKV kromě bezhotovostního tankování a vratek DPH umožňuje dopravcům snadnou úhradu a pohodlnou registraci do nově zaváděných mýtných systémů v řadě evropských zemí, například v České republice (2007), na Slovensku (2010), v Polsku (2011) a od letošního roku také v Belgii. Platby mýtných poplatků prostřednictvím DKV, včetně účetně přehledného a ekonomicky výhodného vyúčtování, jsou možné již v téměř 30 zemích.
 
V roce 2010 společnost DKV zařadila do své nabídky první interoperabilní palubní jednotku a tím zahájila novou éru ve vyúčtování mýta. DKV Box byl zpočátku určen pro Francii (TIS-PL) a Španělsko (Via-T). V dalších třech letech se akceptace DKV Boxu rozšířila i na tunely Liefkenshoek (Belgie), Warnow (Německo) či Herrentunnel (Německo) a především na mýtné systémy Via Verde a SCUT v Portugalsku.
 
DKV během působení v České a Slovenské republice nabídla svým zákazníkům i řadu inovativních služeb, které zvyšují efektivitu řízení vozových parků a pomáhají snižovat náklady. Mezi ty nejzásadnější patří: online analytický nástroj eReporting (zavedený v roce 2010), poskytující dopravcům aktuální údaje o provozních nákladech jejich vozového parku; vyhledávač čerpacích stanic s plánovačem tras (2011), rozšířený v roce 2013 o kalkulátor mýtného pro všechny evropské mýtné systémy, a mobilní aplikace DKV App pro vyhledávání nejlevnějších pohonných hmot v daném okruhu (2013).