dohoda psa v německu | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Dohoda PSA v Německu

Dohoda PSA v Německu

11.04.2017 | | Tiskové zprávy

Společné prohlášení ze setkání vedení skupiny PSA s odboráři automobilky Opel na německém ministerstvu hospodářství a energetiky.
Německá ministryně hospodářství a energetiky Brigitte Zypriesová hostila setkání mezi zástupci spolkové vlády, spolkových zemí, odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu IG Metall a rady zaměstnanců společnosti Opel s předsedou představenstva skupiny PSA Carlosem Tavaresem a generálním tajemníkem PSA Olivierem Bourgesem. Jednání se týkalo akvizice divize Opel/ Vauxhall skupinou PSA.
 
Setkání se vedle ministryně Zypriesové zúčastnil i státní tajemník Matthias Machnig, předsedkyně vlády spolkové země Porýní-Falc Marie-Luise Dreyerová, předseda vlády Svobodného státu Durynsko Bodo Ramelow, hesenský ministr hospodářství Tarek Al-Wazir, předseda odborového svazu IG Metall Jörg Hofmann a místopředseda rady zaměstnanců Adam Opel AG Lothar Sorger.
 
Setkání proběhlo ve velmi konstruktivní atmosféře. Účastníci vyjádřili názor, že spojení skupiny PSA a Opel/Vauxhall může oběma stranám přinést velké výhody. Carlos Tavares zdůraznil, že toto spojení znamená příležitost jak pro skupinu PSA, tak pro Opel/Vauxhall, a ukázal, jak by tato transakce měla umožnit, aby se skupina PSA stala evropským lídrem zajímajícím jedno z prvních dvou míst na každém z klíčových trhů.
 
Účastníci následně diskutovali o následujících tématech, která jsou pro úspěšnou integraci divize Opel/Vauxhall do skupiny PSA obzvlášť důležité:
- nastolení dialogu založeného na důvěře a transparentnosti mezi vedením obou podniků, radou zaměstnanců Opel/Vauxhall, odbory a všemi ostatními zúčastněnými stranami;
- zhodnocení dopadu akvizice Opel/Vauxhall skupinou PSA na stávající pracovní smlouvy a na záruky ohledně zachování podniků a pracovních míst. Skupina PSA v tomto ohledu potvrdila svůj závazek zachovat v Evropě stávající dohody;
- řízení divize Opel/Vauxhall skupinou PSA, která bude vystupovat jako jediná společnost se samostatnými nezávislými značkami;
- spolupráce s odbory a radami zaměstnanců s cílem zajistit dlouhodobou životaschopnost značek, výrobních závodů a center pro výzkum a vývoj Opel/Vauxhall v Evropě.
 
Ministryně Zypriesová prohlásila: „Jsem velmi spokojená, jak se nám podařilo pokročit vpřed, zejména v zájmu zaměstnanců Opel/Vauxhall. Vítám především závazek pana Tavarese o dodržování všech stávajících smluv. Spolková vláda a spolkové země budou i nadále konstruktivně podporovat proces fúze mezi PSA a Opel/Vauxhall.“
 
Carlos Tavares uvedl: „Díky tomuto setkání jsem mohl znovu potvrdit ambice skupiny PSA udělat z kvality vztahů se zástupci zaměstnanců klíčový faktor úspěchu společnosti.“
 
Jörg Hofmann prohlásil: „Odborový svaz IG Metall očekává, že pan Tavares bude spolupracovat s GM na tom, aby byly splněny všechny právní požadavky a mohly být dál zachovány a plněny stávající kolektivní smlouvy.“
 
Lothar Sorger uvedl: „Dohodli jsme se s panem Tavaresem, že jakmile to právní podmínky dovolí, setkají se zástupci IG Metall, rady zaměstnanců Opel a vedení skupiny PSA a společnosti Opel a budou společně diskutovat o budoucnosti značky Opel.“
 
Jednotlivé strany potvrdily přání zachovat otevřený a konstruktivní dialog v zájmu budoucnosti společnosti Opel a jejích zaměstnanců a souhlasily, aby se v budoucnu toto setkání opakovalo.