bosch pracuje technologicky neutrálně na mobilitě zítřka - 1. část | Aktuality | autoweek.cz

Bosch pracuje technologicky neutrálně na mobilitě zítřka - 1. část

Bosch pracuje technologicky neutrálně na mobilitě zítřka - 1. část

15.12.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Od spalovacích motorů až po vodík - Bosch pracuje technologicky neutrálně na mobilitě zítřka.
Společnost Bosch je přesvědčena o tom, že vodík bude v budoucnu efektivním nositelem energie. Proto v této oblasti v letech 2021 až 2024 investuje téměř 600 milionů eur do mobilních aplikací a 400 milionů eur do aplikací pro stacionární výrobu elektřiny a tepla. Do vývoje palivových článků se v rámci společnosti Bosch zapojují i vývojáři z Českých Budějovic.
 
Společnost Bosch chce rozhodujícím způsobem přispět ke klimaticky neutrální mobilitě. Klade si za cíl přizpůsobit všechny třídy vozidel budoucím emisním požadavkům. Za tímto účelem vyvíjí vysoce efektivní pohony - od spalovacích motorů přes elektrické s akumulátory až po palivové články. Jako lídr v oblasti inovací má Bosch v oblasti elektrického pohonu širší pozici než kterákoli jiná společnost - pokrývá vše od eBiků přes osobní automobily až po těžká nákladní vozidla.
 
Na využití elektrické energie pro pohon osobních, lehkých užitkových i nákladních automobilů panuje všeobecná shoda. Diskuze se vedou o zdroji této energie. V tomto ohledu není dostupné zcela dokonalé řešení vhodné pro všechny způsoby provozu. Využití spalovacího motoru k pohonu generátoru, které najdeme u některých systémů hybridního pohonu, znamená jen poloviční krok k bezemisní dopravě. Jen částečně lépe je tomu u elektromobilů s akumulátory, protože k jejich nabíjení se využívá elektrická energie, jejíž výroba nutně nemusí vždy být skutečně bezemisní, a dobíjení, pokud má být efektivní, trvá relativně dlouho.
 
Bosch proto považuje pohon s palivovými články za jeden z klíčových prvků budoucí elektromobility. Přitom nevnímá elektrická vozidla s palivovými články (FCEV - Fuel Cell Electrical Vehicle) jako konkurenci k elektrickým vozidlům s akumulátory (BEV - Battery Electrical Vehicle), nýbrž jako komplementární technologii schopnou efektivně pokrýt aplikace, kde je použití elektrického pohonu s akumulátory přinejmenším problematické.
 
Všestranná nabídka Bosch pro elektromobilitu
Portfolio společnosti Bosch zahrnuje všechny komponenty pro elektrifikaci osobních automobilů - od hnacího ústrojí přes řízení až po brzdy. K tomu přidává i nabídku služeb pro elektromobilitu - díky službě Battery in the Cloud Bosch umožní dosáhnout delší životnost akumulátorů v elektrických automobilech, s nabíjecími službami, jako je Convenience Charging, Bosch zajišťuje, aby řidiči elektromobilů mohli snadno najít veřejně přístupné dobíjecí stanice a zaplatit u nich.
 
Integrované řešení pro nabíjení a navigaci navíc umožňuje přesnou předpověď dojezdu a plánování trasy podél nabíjecích míst a inteligentní energetický manažer od společnosti Bosch umožňuje snížit emise CO2 a ušetřit náklady na energii v domácnosti s možností v budoucnu do systému řízení spotřeby energie integrovat také elektromobily a jejich nabíjení pomocí kompatibilních wallboxů tak, aby se využilo co nejvíce vlastní vyrobené elektřiny.
 
Perspektivní budoucnost ve vodíku a palivových článcích
Společnost Bosch se pro budoucnost zaměřuje mimo jiné na palivové články vhodné především pro užitkové vozy, autobusy a nákladní automobily. Tato vozidla požadují vysoký výkon ve spojení s dlouhým dojezdem a krátké doby dočerpávaní paliva. Právě to jsou kritéria, kde vodíkový palivový článek předčí současné akumulátory.
 
Vodíkový palivový článek je elektrochemické zařízení, které přeměňuje chemickou energii z reakce paliva (vodík) s okysličovadlem (vzdušný kyslík) v elektrickou energii. Takto získaná elektrická energie se při aplikaci v mobilním sektoru využívá k napájení elektrického motoru vozidla. Odpadním produktem přitom je jen ztrátové teplo a voda (H2O) ve formě vodní páry. Jelikož nedochází ke spalovaní paliva, jde o absolutně bezemisní zdroj elektrické energie se značně vyšší účinností vůči dnešním spalovacím motorům.
 
Vodík má potenciál pro ukládání energie především ve spojení s bezemisními, tzv. obnovitelnými zdroji elektrické energie (OZE), jako jsou solární nebo větrné elektrárny. Výkon výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je nestálý a musí se regulovat podle aktuální spotřeby. Možnost ukládání elektrické energie do systémů s akumulátory je v průmyslovém měřítku zatím velmi omezená. Právě zde je velký potenciál ve vodíku vyráběném elektrolýzou s využitím elektrické energie z OZE. Takto získaný „zelený“ vodík je možné ukládat, může být využitý ve stacionárních palivových článcích (např. pro vytápění, jako zdroj elektřiny či záložní elektrický generátor) nebo v palivových článcích pro mobilní aplikace jako zdroj elektrické energie pro bezemisní elektrický pohon.
 
„Zelený“ vodík je možné dlouhodobě skladovat s nejvyšší účinností a přitom s nejnižší procesní složitostí a stejně tak vodík umožňuje přepravu velkého množství energie na dlouhé vzdálenosti, podobně jako dnes konvenční fosilní paliva.
 
Vodík se také může stát základem pro syntetická paliva (e-Fuels), jejichž výroba je založená na obnovitelných zdrojích energie a jsou CO2 neutrální. Tato paliva mají velký potenciál pro splnění budoucích požadavků na dekarbonizaci letectví a námořní dopravy.
 
Předností vodíkových palivových článků je i jednodušší recyklace v porovnání s recyklací Li-Ion akumulátorů. Problémem recyklace akumulátorů je mj. zbytkový náboj zbývající v systémech s ukončenou životností, což představuje bezpečnostní riziko během demontáže. Tento specifický problém se soustav palivových článků netýká, protože po přerušení dodávky vodíku v soustavě nezůstane žádný zbytkový náboj. Samotný proces recyklace platiny z palivových článků využívá osvědčené, dobře známé procesy s účinností regenerace 95 až 97 %. Naplnění principů cirkulární ekonomiky je proto u elektrického pohonu s palivovými články snadněji dosažitelné.
 
Společnost Bosch se zabývá i technickými otázkami týkajícími se používání vodíku ve spalovacích motorech a zkoumá možnost prosazení této technologie na trhu.

  • Bosch pracuje technologicky neutrálně na mobilitě zítřka - 1. část
  • Bosch pracuje technologicky neutrálně na mobilitě zítřka - 1. část
  • Bosch pracuje technologicky neutrálně na mobilitě zítřka - 1. část
  • Bosch pracuje technologicky neutrálně na mobilitě zítřka - 1. část
  • Bosch pracuje technologicky neutrálně na mobilitě zítřka - 1. část