dvě třetiny českých žen si myslí, že řídí bezpečněji než muži | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Dvě třetiny českých žen si myslí, že řídí bezpečněji než muži

Dvě třetiny českých žen si myslí, že řídí bezpečněji než muži

19.05.2017 | Rybecká Ivana | Tiskové zprávy

Každá třetí žena se pokládá za průměrnou řidičku, tři ženy z deseti se charakterizují jako opatrné. Pro téměř polovinu je největší slabostí při řízení zmatkování a nepředvídatelné chování v krizové situaci. Největší slabostí mužů je podle žen jejich ego a z toho vyplývající častější dopravní nehody.
České ženy jsou většinou aktivními řidičkami, které používají auto alespoň jednou týdně. 40 % žen řídí každý den, dalších 21 % právě jednou týdně. 14 % žen využívá auto méně často a čtvrtina neřídí skoro vůbec. Tomuto rozdělení odpovídá hodnocení vlastních řidičských dovedností. Za výbornou nebo rychlou řidičku se považuje 13 % českých žen a dalších 31 % zdůrazňuje především to, že řídí opatrně. Třetina žen se považuje za průměrné řidičky a přibližně šestina za věčné začátečnice. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Kia Motors Czech, která zkoumala chování 1017 českých žen na silnicích, jejich vztah k řízení vozidla, spotřebitelské chování a preference při výběru nového auta.
 
„K zadání průzkumu nás motivovala snaha o detailní poznání požadavků, chování a zvyků českých žen v oblasti automobilismu. Výsledky průzkumu jsou pro nás velmi cenné. Nepřímo například ukazují, že ženy zajímá především bezpečnost, která se v jejich odpovědích objevuje na předních příčkách. To koreluje s tím, že ženy preferují vozy SUV a s oblibou modelů Kia Sportage, Soul a Niro mezi našimi zákaznicemi,“ říká PR Manager společnosti Kia Motors Czech Kateřina Jouglíčková.
 
Řidičské kvality nezávisí na pohlaví
Ačkoliv více než tři čtvrtiny žen (77 %) soudí, že řidičské kvality nezávisí na pohlaví, ale na osobnostních vlastnostech řidiče, většina z nich si myslí, že ženy řídí bezpečněji než muži. Mužům naopak přiznávají lepší schopnost řešit drobné opravy a výměny pneumatik (58 %). Pětina žen si myslí, že muži jsou lepší při parkování, zatímco podle necelých 12 % jsou muži lepší především při řešení krizových situací.
 
Právě řešení krizových situací je zároveň podle téměř poloviny žen (46 %) největší ženskou slabostí. Šestina si potom myslí, že se ženy nechají muži na silnicích zbytečně uzurpovat a další šestina je přesvědčena, že ženy žádné specifické slabiny nemají. Přibližně desetina řidiček má pocit, že ženy častěji brzdí provoz a jedenáctina žen má pocit, že řidičky neumějí správně vyhodnocovat situaci na silnicích v silném provozu.
 
Naopak na opačném pohlaví jim vadí nejvíce mužské ego, chuť závodit a z toho vyplývající dopravní nehody ve vysoké rychlosti. Tento názor sdílí 44 % všech respondentek. Téměř třetina žen (29 %) si potom myslí, že muži přeceňují své řidičské schopnosti a čtvrtina (23 %) považuje za největší mužskou slabinu neschopnost přiznat svoji chybu v případě, že se jí dopustí.
 
Nejhorší mužský předsudek? Ženy autům nerozumí
V průzkumu se také většina žen vymezila proti obecně zažitým stereotypům, které existují v povědomí mužů. Celé polovině žen nejvíce vadí šovinistické mužské poznámky zpochybňující řidičské umění žen a také pochybnosti mužů o tom, zda vůbec žena patří za volant. Téměř třetina žen nesouhlasí s tím, že ženy obecně neumějí zaparkovat auto, nebo s tím, že si za volantem upravují Make-up. Mezi další zakořeněné mýty, které řidičky rozporují, patří mínění mnoha mužů, že ženy za volantem způsobují většinu dopravních nehod a chovají se za volantem často hystericky a zmatečně.
 
„Zajímavé je, že ženy se na jednu stranu vymezují vůči tradičním stereotypům a klišé, jako je horší schopnost zaparkovat nebo přílišná opatrnost, na druhou stranu odpovědi části z nich s těmito stereotypy do značné míry korelují. Můžeme se proto domnívat, že i když mají na některé své přednosti a nedostatky podobný názor jako muži, vadí jim spíš mírně přezíravý mužský pohled na ženy za volantem jako takové,“ dodává Kateřina Jouglíčková.
 
Většina žen začala řídit hned po získání řidičského průkazu
První samostatné řidičské zkušenosti nabyla většina žen (57 %) hned po získání řidičského průkazu. Téměř čtvrtina z nich začala auto pravidelně používat až s potřebou dopravovat rodinu a děti (24 %). Necelých 13 % začalo pravidelně řídit kvůli každodennímu dojíždění do zaměstnání.
 
Zajímavá je statistika řidiček z hlediska důvodů k řízení auta. Nejčastějším důvodem pro používání vozu jsou nákupy (45 %), následuje každodenní nutná přeprava z místa na místo (32 %). Do práce se autem každodenně dopravují tři ženy z deseti (30 %). Přibližně stejný počet z nich (29 %) řídí automobil pro zábavu.
 
Překvapivé jsou výsledky ohledně používání převodovky vozidla. Více než polovina žen (52 %) preferuje manuální převodovku a jen 27 % automatickou. Zhruba pětina žen (21 %) nemá v tomto ohledu jednoznačnou preferenci.