škoda doporučuje řešení nejčastějších komplikací s vozem | Autoservis | autoweek.cz

Škoda doporučuje řešení nejčastějších komplikací s vozem

Škoda doporučuje řešení nejčastějších komplikací s vozem

29.07.2014 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Řidiči by při plánování dlouhých cest neměli zapomínat na kontrolu technického stavu vozu. Odborníci automobilky Škoda připravili pro motoristy přehled častých komplikací na cestách a soubor doporučení, jak si v případě nenadálé situace počínat.

„Komplikacím na cestách mohou řidiči z valné většiny předejít komplexní kontrolou technického stavu vozidla před vycestováním na dovolenou. Prohlídku za použití Škoda Originálních dílů a příslušenství provede kterýkoli z více než 260 autorizovaných servisních partnerů Škoda. Komplikace, které by mohly v důsledku zanedbání i zdánlivých detailů vzniknout, mohou letní dovolenou v konečném důsledku značně prodražit,“ říká Karel Starý, vedoucí Poprodejních služeb Škoda Auto v České republice.

 

„Řidičům také doporučujeme před cestou prostudovat návod k obsluze vozidla, zvláště význam jednotlivých kontrolek na palubním štítu konkrétního vozu. Zjednodušeně řečeno platí, že rozsvícení červené kontrolky během jízdy znamená vážné ohrožení a je potřeba okamžitě zastavit vozidlo a vypnout motor,“ dodává Starý.

 

Rozsvícení žluté kontrolky pak signalizuje varování. Je nutné zkontrolovat význam kontrolky a důvod jejího rozsvícení hned, jak to je možné. Pokud není možné odstranit příčinu ze strany řidiče, je nutné navštívit autorizovaný servis nebo kontaktovat asistenční službu Škoda Assistance.

 

1. Signalizace chladicí kapaliny

Rozsvícení kontrolky chladicí kapaliny signalizuje, že teplota chladicí kapaliny je příliš vysoká, anebo může znamenat nízkou hladinu chladicí kapaliny. V tomto případě by měl řidič zkontrolovat v motorovém prostoru stav chladicí kapaliny ve vyrovnávací nádobce a případně ji doplnit.

 

Uzávěr vyrovnávací nádržky lze bezpečně otevřít až po vychladnutí motoru, v opačném případě hrozí riziko opaření. K doplnění je nutné použít správně koncentrovaný roztok vody a mrazuvzdorného prostředku. Nemáte-li v nouzi k dispozici předepsaný mrazuvzdorný prostředek, použijte pouze vodu a nechte si co nejdříve obnovit správný poměr mezi vodou a mrazuvzdorným prostředkem v odborném servisu.

 

2. Signalizace motorového oleje

V případě, že se na panelu přístrojů během jízdy rozsvítí žlutá kontrolka „Množství motorového oleje“, co nejdříve zastavte a zkontrolujte hladinu motorového oleje. I zde postupujte podle návodu k obsluze. Pro doplnění je nutné použít motorový olej splňující specifikaci určenou výrobcem vozu, parametry naleznete v návodu k obsluze. Řiďte se vždy specifikací výrobce, nikoli normami SAE (např. 15W-40) či ACEA (např. E7).

 

Ne všechny čerpací stanice mají v nabídce oleje odpovídající standardům VW/Škoda, proto doporučujeme všem motoristům před delší cestou přibalit s sebou alespoň jeden litr motorového oleje specifikace odpovídající doporučení výrobce vozu. Vyskytne-li se závada na snímači hladiny motorového oleje, je tato skutečnost po zapnutí zapalování oznámena akustickým signálem a několikanásobným bliknutím kontrolky. V takovém případě je motor nutno nechat neprodleně zkontrolovat v odborném servisu.

 

Po zapnutí zapalování se na několik sekund rozsvítí červená kontrolka „Tlak motorového oleje.“ Pokud kontrolní světlo po nastartování motoru nezhasne nebo začne-li během jízdy blikat, zastavte a vypněte motor vozidla. Překontrolujte množství oleje a v případě potřeby olej doplňte. Jako varovný signál zazní i trojitá akustická signalizace.

 

Pokud nemůžete z jakýchkoli důvodů zajistit dostatečné množství motorového oleje, nepokračujte v jízdě. Nechte motor vypnutý a vyhledejte odbornou pomoc v odborném servisu, hrozí vážné poškození motoru. Bliká-li kontrolní světlo i v případě, kdy je množství oleje v pořádku, v žádném případě nepokračujte v jízdě a neponechávejte motor vozidla v chodu ani ve volnoběžných otáčkách. Kontaktujte Škoda Assistance nebo požádejte o pomoc nejbližší odborný servis.

 

3. Problém se startováním motoru

Komplikace při startování motoru mohou mít mnoho příčin. Nejčastější z nich je nedostatečná kapacita akumulátoru. U nenastartovaného vozidla proto doporučujeme omezit užívání různých spotřebičů napájených prostřednictvím akumulátoru (např. ventilátor klimatizace, parkovací osvětlení, výstražné blinkry) nebo autozapalovače (např. nabíječky mobilních telefonů, navigace, autochladničky).

 

4. Defekt

Je-li vaše vozidlo vybaveno rezervním kolem, doporučujeme před cestou zkontrolovat stav tohoto kola a dohustit jej na horní hranici předepsané tolerance. Pokud nebudete schopni vyměnit kolo vlastními silami, kontaktujte asistenční službu Škoda Assistance, která se o výměnu odborně postará.

V případě použití sady na opravu pneumatik postupujte podle pokynů v návodu k použití. V každém případě dbejte na bezpečnost svoji, svých blízkých i ostatních účastníků silničního provozu, zvláště při defektu na frekventované komunikaci. Nezapomeňte na reflexní vesty.

 

 5. Zabouchnuté klíče

U vozidel, která nejsou vybavena moderními systémy bezklíčkového vstupu a startovaní (KESSY), jsou zabouchnuté klíče častým a zbytečným problémem, kterému se dá předejít sadou náhradních klíčů uložených na chráněném místě mimo vozidlo. V případě potřeby je rovněž možné kontaktovat asistenční službu Škoda Assistance.

 

6. Natankování nesprávného paliva

Před každým tankováním důkladně zkontrolujte, zda se informace na čerpacím stojanu shoduje s informací na palivovém víčku. V různých zemích se liší obchodní názvy jednotlivých druhů paliv a někdy i barvy tankovacích pistolí. Pokud si nebudete jisti, zeptejte se obsluhy čerpací stanice. Moderní vozy jsou vybaveny systémem zamezení natankování nesprávného paliva. V případě, že přesto dojde k záměně paliva a řidič si uvědomí natankování nesprávného paliva na místě, může předejít vážnému poškození motoru.

 

Pokud omylem natankujete benzin do prázdné naftové nádrže do max. objemu 5 l, problém lze vyřešit dotankováním plné nádrže naftou. V případě natankování většího množství nesprávného paliva doporučujeme nestartovat vůz a kontaktovat asistenční službu Škoda Assistance. Ta se postará o odtah vozidla do nejbližšího smluvního servisu.

 

V případě motorů na benzin je složitější natankovat naftu. Hrdlo palivové nádrže je užší než průměr pistole na naftu. Tuto pistoli pak není možné řádně zasunout do hrdla nádrže. Pokud se vám i přes toto konstrukční opatření podaří natankovat do benzinové nádrže naftu, nepokoušejte se motor nastartovat a ihned kontaktujte asistenční službu Škoda Assistance.

 

7. Porucha světlometů

Doporučujeme obstarat si před cestou na dovolenou soupravu žárovek a případně si vyzkoušet postup výměny všech žárovek vnějšího osvětlení, který je popsán v návodu k obsluze. Pokud si řidič na výměnu žárovky sám netroufá, měl by navštívit nejbližšího servisního partnera Škoda. V případě xenonové výbojky jde o komplikovanou výměnu, kterou se doporučuje vždy přenechat profesionálům v autorizovaném servisu Škoda.

 

8. Porucha akumulátoru a elektroniky vozu

V případě poruchy elektroniky vozu, signalizující rozblikání ukazatelů na panelu přístrojů popř. nesprávnou funkcí jednotlivých ovládacích prvků se doporučuje vůz neprodleně odstavit a kontaktovat asistenční služby Škoda Assistance.

 

9. Pravidla silničního provozu a legislativa

V různých zemích se mohou odlišovat nejen rychlostní limity na konkrétních komunikacích, ale i další pravidla provozu. Jde například o počet, barvu a umístění reflexních vest, úpravu denního svícení, či dokonce zákaz konzumace jídla a nápojů za volantem. Doporučujeme proto před cestou prostudovat legislativu tranzitních i cílových zemí, za nedodržení předpisů mohou motoristům hrozit značné postihy, v případě nehody i nejen finanční.

 

10. Pomoc na cestách

V případě poruchy vozu na cestách radíme motoristům kontaktovat asistenční službu Škoda Assistance. Asistenční služby jsou zárukou, že o Vás bude v případě nouze postaráno ať už na území České republiky nebo v zahraničí. Řidiči vozů Škoda mohou v případě poruchy na území České republiky volat na bezplatnou linku 800 120 000 a v zahraničí na tel. číslo +420 236 090 002 nebo +420 261 104 666. Bližší informace o poskytovaných asistenčních službách najdete v Servisní knížce vozu, informace poskytnou také pracovníci centrály Škoda Assistance na výše uvedených číslech.

 

Brožuru s kontaktními údaji pro různé země lze také stáhnout na http://www.skoda-auto.cz/shared/SiteCollectionDocuments/download/help-on-the-road/help-on-the-road.pdf