historické úspěchy automobilového průmyslu v roce 2017 | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Historické úspěchy automobilového průmyslu v roce 2017

Historické úspěchy automobilového průmyslu v roce 2017

20.06.2018 | | Tiskové zprávy

Tisková zpráva z výroční tiskové konference AutoSAP 2018.

Český automobilový průmysl dosáhl v roce 2017 vynikající výsledky a nadále se tak významně podílí na růstu české ekonomiky. Rok 2017 současně přinesl řadu historických rekordů ve výrobě vozidel a vytvořil tak základ pro dobré výsledky i v roce 2018.
 
Rok 2017 z pohledu členských firem AutoSAP
- Tržby firem v roce 2017 vzrostly o více než 7 %, export o více než 6 %
- Vyrobeno bylo 1,4 mil. motorových vozidel
- Počet zaměstnanců vzrostl o téměř 6 % na celkových 126 000 osob
- Průměrná mzda vzrostla o více než 7 % a je na úrovni 37 400 Kč
 
Tržby členů AutoSAP se v loňském roce přiblížily hranici 1,1 bilionu Kč a při nárůstu o 7,1 % dosáhly na rekordních 1 094,1 mld. Kč. Podíl tržeb firem AutoSAP na celkové průmyslové výrobě ČR činil 24,4 %. Objem exportu členů AutoSAP se v loňském roce zvýšil o téměř 6,2 % (z 864,6 mld. Kč na 917,9 mld. Kč). Podíl exportu firem AutoSAP na celkovém exportu ČR činil 21,8 %.
 
Výsledky finálních výrobců, členů AutoSAP
- Tržby finálních výrobců v roce 2017 vzrostly o 10 %, export rovněž o 10 %
- Výroba silničních vozidel stoupla meziročně o 5,1 % na 1 446 543 kusů vozidel
- Výroba osobních automobilů se v roce 2017 v ČR zvýšila o 5,2 % na 1 413 881 kusů
- Významně stoupla výroba nákladních automobilů o 11,7 % na 1 481 kusů
- Výroba autobusů vzrostla o 5,5 % na 4 631 kusů
- Rostla výroba motocyklů o 8,4 % na 1 331 kusů
- Zvýšila se produkce přívěsů a návěsů o 2,1 % na 25 219 kusů
 
V loňském roce, historicky nejlepším pro finální výrobce, jsme si udrželi pozici evropské a světové jedničky ve výrobě autobusů v přepočtu na obyvatele a jsme také 2. největším výrobcem osobních automobilů na světě v přepočtu na obyvatele. ČR je na 5. místě v Evropě a na 17. místě na světě ve výrobě motorových vozidel.
 
Vývoj dodavatelských firem automobilového průmyslu, členů AutoSAP
- Na růstu českého autoprůmyslu se v roce 2017 významně podílely i dodavatelské podniky
- Tržby dodavatelů automobilového průmyslu vzrostly o 3,4 %, export o 0,6 %
- Šest dodavatelských firem patří mezi deset největších exportérů mezi firmami AutoSAP
- S podílem 62 % zaměstnanců jsou dodavatelé důležitými zaměstnavateli v odvětví
 
Rok 2017 byl úspěšný i z hlediska dodavatelských a subdodavatelských firem automobilového průmyslu. Pozitivní vývoj tohoto segmentu českého automobilového průmyslu nejlépe reprezentuje nárůst jeho tržeb meziročně o 3,4 %. Dodavatelé stále patří mezi největší exportéry AutoSAP. Čeští výrobci autodílů se na exportu českého automobilového průmyslu podílejí více než 42 %.
 
Velmi významný je podíl dodavatelských firem na celkové zaměstnanosti v autoprůmyslu, 62 %, tedy 77 918 zaměstnanců firem AutoSAP pracuje u dodavatelů. (Pozn.: Nižší dynamika tržeb a exportu je ovlivněna změnou struktury členské základny AutoSAP.)
 
Vývoj účelových organizací, členů AutoSAP
- Tržby účelových organizací se zvýšily o 10,4 % na 19,8 mld. Kč
- Export účelových organizací se zvýšil o 10,5 % na 5,8 mld. Kč
V rámci AutoSAP hrají stále důležitější roli účelové organizace, firmy, které se zabývají například výzkumem, vývojem a konstrukcí pro automobilový průmysl.
 
Český automobilový průmysl pohledem trhu práce
- Zaměstnanost ve firmách AutoSAP vzrostla o 5,8 % na 126 375 zaměstnanců
- Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2017 byla 37 399 Kč (meziroční růst o 7,1 %)
Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu ve firmách AutoSAP  vzrostl a dosáhl hodnoty 126 375 osob. Oproti roku 2017 to představuje meziroční zvýšení o 5,8 % (o 6929 osob). Nárůst zaměstnanců zaznamenaly všechny kategorie − finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace. Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2017 vzrostla o 7,1 % na 37 399 Kč, v dělnických profesích o 8,4 % na 31 272 Kč. Celkově je průměrná mzda u členů AutoSAP o 28,7 % vyšší než průměrná mzda v ČR (v dělnických profesích je to 6 % nad průměrnou mzdou v ČR).
 
Naplňování Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu ČR
- Podpisem Memoranda v říjnu 2017 odstartoval autoprůmysl ČR strategickou spolupráci s vládou
- Byly vytvořeny a pracují společné pracovní skupiny koordinované MPO ČR
- Do prosince 2018 bude plnění Memoranda a jeho akčního plánu vyhodnoceno
Naplňování Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu ČR pokračuje jednáními v 5 pracovních skupinách (Elektromobilita, Digitalizace a Výzkum a vývoj pod vedením MPO, Autonomní řízení pod vedením MD a Vzdělávání pod vedením MŠMT). V současné době probíhá implementace návrhů opatření ve všech diskutovaných oblastech. Do konce roku bude předložena vládě ČR zpráva o jejich naplňování.