minimální mzda v srn - poloviční řešení | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Minimální mzda v SRN - poloviční řešení

Minimální mzda v SRN - poloviční řešení

31.01.2015 | | Tiskové zprávy

Tisková zpráva ČESMAD Bohemia týkající se moratoria na platnost německého zákona o minimální mzdě na tranzitující řidiče. Minimální mzda SRN 8,50 eura/hod již neplatí pro tranzit.

Německá ministryně práce Andrea Nahlesová oznámila, že zákon o minimální mzdě nebude zatím uplatňován na cizí tranzitující řidiče a nebude tedy platit ani povinnost nahlašovat tyto řidiče celníkům v Kolíně nad Rýnem. Toto moratorium platí do vyjasnění kompatibility zákona s právem Evropské unie.

 

ČESMAD Bohemia tento krok sice vítá, ale bere jej pouze jako dílčí. SRN je naším největším obchodním partnerem a stále by se tedy zákon o minimální mzdě týkal všech doprav z a do Německa.

 

K tomu uvedl prezident Sdružení ČESMAD Bohemia ing. Vladimír Starosta: „MiLoG i v tomto zúženém pojetí nadále zasahuje do českého pracovního práva, s nímž je v kolizi. Podle německého zákona by měli být řidiči odměňování za práci vykonanou v Německu zásadně odlišně od výkonu doma nebo v jiných zemích. To odporuje tuzemskému zákoníku práce, kdy by měla být obdobná práce u jednoho zaměstnavatele honorována stejně. 

Zákoník práce také ukládá vyplácet stravné, jehož výše by v kombinaci s německou minimální mzdou postavila náklady českého dopravce do nekonkurenční polohy. Dalším problémem je, že v reálném čase, kdy zákon nabyl své účinnosti, nejsou dopravci schopni promítnout vyvolané zvýšení mzdových nákladů do cen za přepravu, a naplnění zákona by tak mohlo fatálně ohrozit ekonomiku a existenci firmy.“

 

ČESMAD Bohemia zastává názor, že uplatňování zákona o minimální mzdě, byť nově pouze na dopravu mezi Německem a jiným státem EU, je stále v kolizi s unijním právem, a proto by se moratorium mělo do vyjasnění situace týkat i těchto přeprav.