ministr ťok reagoval v radě eu na stížnosti autodopravců | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Ministr Ťok reagoval v Radě EU na stížnosti autodopravců

Ministr Ťok reagoval v Radě EU na stížnosti autodopravců

08.06.2016 | | Tiskové zprávy

Ministr Ťok předal eurokomisařce Bulcové nesouhlas jedenácti států EU s ochranářskými opatřeními, která poškozují dopravce a rozdělují trh.
Ministr dopravy Dan Ťok na zasedání Rady EU v Lucemburku předal eurokomisařce pro dopravu Violetě Bulcové společný dopis jedenácti států, jehož obsahem je nesouhlas se zaváděním ochranářských opatření především Francie a Německa, která mají negativní dopad na dopravce a mohou narušit fungování jednotného evropského trhu v dopravě. 
 
„Zaváděním ochranářských opatření v podobě minimálních mezd a dalších administrativních opatření ve Francii a Německu jsme spolu s dalšími evropskými státy velmi znepokojeni. Pravidla v silniční dopravě potřebujeme regulovat jednotně na evropské úrovni a ne vrážet mezi státy klín v podobě ochranářských opatření,“ uvedl ministr Ťok.
 
Dopis, který iniciovala Česká republika během svého předsednictví zemí visegrádské čtyrky, podepsali spolu s ČR zástupci Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Rumunska , Slovenska a Slovinska. Signatáři dopisu respektují právo každého členského státu stanovit si na svém území minimální mzdu.
 
Vytváření nadměrných administrativních bariér a povinností, které jsou ukládány dopravcům z jiných členských států pod nálepkou sociálního dumpingu, ale považují za neakceptovatelné. Fungování evropského trhu v silniční dopravě nemůže být založené na jednostranných rozhodnutích členských států upravujících sociální podmínky, pravidla silniční dopravy by měla být regulována na evropské úrovni.
 
Z pohledu České republiky je zakazování odpočinků ve vozidle nebo povinných návratů řidičů a vozidel „domů“ jednoznačným pokusem o ochranu národních dopravních trhů, což je v zásadním rozporu se základními principy EU. Členské státy by měly spolupracovat za účelem zvýšení hospodářského rozvoje celé EU a nepodnikat žádné kroky, které by vedly k jejímu ekonomickému oslabení.
 
„Jsem si vědom toho, že stávající pravidla silniční dopravy v Evropské unii jsou v některých aspektech nejasná. Mám ale důvěru v komisařku Bulc a její tým. Věřím, že Evropská komise brzy připraví silniční balíček, kterým nastaví jasný rámec a nalezne vyváženost mezi fungováním vnitřního trhu a sociálními podmínkami pracovníků v silniční dopravě,“ doplnil ministr Ťok.
 
Národní pravidla pro úpravu minimální mzdy by měla být stanovena tak, aby disproporčně neomezovala vnitřní trh EU.
 
„Tzv. ’sociální dumping‘ je podle mého názoru účelově vytvořený a politikům předkládaný výraz, kterým se mají obhájit ochranářská opatření v očích veřejnosti. Řidiči, jako vysoce mobilní zaměstnanci, by měli být z působnosti těchto zákonů o minimální mzdě u vyslaných zaměstnanců zcela vyjmuti,“ uzavřel Ťok.
 
Zavedené administrativní povinnosti pro zahraniční zaměstnavatele, jako je například překlad české kolektivní smlouvy do francouzštiny či ustavení zástupce zahraničního zaměstnavatele na území Francie, jsou podle něj pro dopravce rovněž nepřiměřené a zbytečně zatěžující.