ministryně nováková jednala o budoucnosti automobilového průmyslu | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Ministryně Nováková jednala o budoucnosti automobilového průmyslu

Ministryně Nováková jednala o budoucnosti automobilového průmyslu

19.03.2019 | | Tiskové zprávy

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková se v pondělí zúčastnila setkání představitelů státní správy a zástupců automobilového průmyslu a vysokých škol.
V Mladé Boleslavi se konalo druhé kolokvium, kde se řešila budoucnost automobilového průmyslu v České republice. Diskutovalo se o elektromobilitě a chytré mobilitě i o tom, jak se daří plnit akční plán k automobilovému průmyslu.
 
Ministryně Nováková v Mladé Boleslavi mimo jiné zhodnotila proces implementace akčního plánu. „Daří se nám koordinovat aktivity dalších resortů v návaznosti na jejich akční plány či nové unijní legislativní či nelegislativní návrhy. Česká republika schválila svůj klimaticko-energetický plán, ve kterém jsou uvedeny predikce vývoje elektromobility z hlediska vývoje vozového parku a spotřeby elektřiny, případně vodíku,“ uvedla ministryně.
 
Česká republika má svoje závazky nejen v oblasti životního prostředí z hlediska snižování emisí, ale také ambice udržet si pozici vyspělé ekonomiky a transformovat se na nízkouhlíkovou ekonomiku a podpořit tuzemské firmy v oblasti výroby nízkoemisních a bezemisních vozidel.
 
 „Povedlo se nám nastavit efektivní schéma pracovních skupin, musíme však více tlačit na dokončování stanovených úkolů a zohlednit nové náměty automobilového průmyslu. V letošním roce bude provedena aktualizace jak národního akčního plánu čisté mobility, tak na toto kolokvium navazující aktualizace akčního plánu k automobilovému průmyslu,“ řekla ministryně.
 
Mluvilo se i o další podpoře rozvoje elektromobility. „Počítáme s pokračováním dotací na pořízení elektromobilu a dobíjecích stanic pro podnikatele i po roce 2020. V rámci pracovní skupiny pro elektromobilitu probíhají jednání o případných změnách české legislativy a možnosti podpory ze strany státu v oblasti dobíjecí infrastruktury, ať už z hlediska investiční nebo provozní,“ uvedla ministryně.
 
MPO jako rezort odpovědný za automobilový průmysl si uvědomuje kritické dopady cílů emisí CO2 pro roky 2025/2030. Efektivní koordinace ministerstev bude klíčová. Jednotlivé resorty mají za úkol zpracovat analýzu personálních potřeb na případné nové pracovníky, kteří by se zabývali problematikou elektromobility a autonomních vozidel.
 
Ministerstvo počítá s pilotním otestováním myšlenky Mobility Innovation Hubu, který je součástí Inovační strategie i implementačního plánu strategie Digitální Česko. „Také pracujeme na tom, aby co nejdříve vznikly nástroje pro podporu rozvoje a prohlubování spolupráce mezi startupy, akademickým prostředím, technologickými centry a dalšími zapojenými subjekty. V lednu vláda přijala Inovační strategii - The Czech Republic - The Country for the Future. Jedním z klíčových pilířů této strategie je také The Country for Startups: Národní startup a spin-off infrastruktura, který má v gesci MPO s CzechInvestem. Tento pilíř je zaměřen na zajištění podpory pro vznik a udržení platforem tohoto typu,“ dodala ministryně.