televizní autosalon uvedl nepravdivé informace | Aktuality | autoweek.cz

Televizní Autosalon uvedl nepravdivé informace

Televizní Autosalon uvedl nepravdivé informace

02.12.2014 | | Aktuality

V pořadu Autosalon televize Prima uvedl redaktor Světa motorů Martin Vaculík nepravdivé informace týkající se chladicích kapalin. Reaguje na ně tisková informace Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky SISA.

Televize Prima v pořadu Autosalon číslo 35 odvysílala reportáž k chladicím kapalinám v České republice. (http://autosalon.iprima.cz/videa/autosalon-2014-35). Redaktor Světa motorů Martin Vaculík stojící před vozidlem Škoda zde říká: “Chladicí kapalinu dneska musíte kupovat ve značkovém servisu, protože kompletní druhovýroba lže a barví na červeno, ty které vám ucpou chladič.“

 

Pozvali jsme Martina Vaculíka k osobnímu jednání, abychom si věci vysvětlili. Jmenovaný přiznal, že došlo v důsledku hektického natáčení této reportáže k určitému zjednodušení a tím k určité neúplnosti. Uznal částečně argumenty odborníka a specialisty na chladicí kapaliny a společnostem, které dodávají kvalitní chladicí kapaliny, se ve svém stanovisku omluvil. Jak dále potvrdil, problematikou chladicích kapalin se nehodlá alespoň v dohledné době věnovat.

 

Technický poradce časopisu Svět motorů Martin Vaculík se v příspěvku pod názvem „Preventivní servis automobilu - chladicí soustava“ dopouští několika nařčení, sdělení a informací o současných chladicích kapalinách, které se nezakládají na pravdě, jsou vytrženy z kontextu a dokonce přímo křivě obviňuje kompletní druhovýrobu těchto nemrznoucích směsí z falzifikace, aniž by pro to měl jediný důkaz.

 

Tyto klamavé informace pak mohou vést veřejnost ke zkresleným domněnkám a závěrům, jež mohou výrazně obchodně poškodit celý aftermarketový trh s těmito produkty. Jedná se o tato nepravdivá prohlášení, která jsou vysvětlena podrobně níže:

 

1) Změna v chemickém složení inhibitorů chladicích kapalin se neodehrála před 10 lety, ale již v roce 1996

2) Anorganické inhibitory koroze (vyjma silikátů) nezpůsobují žádné šlemy, povlaky ani nemohou zacpat chladič, pro toto tvrzení neexistuje jediný důkaz

3) Anorganické - minerální inhibitory koroze (konkrétně molybdenany a dusitany) jsou povinně předepsány normou ASTM D6210 pro chladicí kapaliny současných přeplňovaných naftových motorů, těžko by proto mohly mít avizované negativní vlastnosti uvedené v bodě č. 2

4) Kapalina G13, kterou technický poradce drží v ruce, obsahuje paradoxně anorganický inhibitor koroze - silikáty - v množství 400-500 mg/l, jelikož je to předepsáno normou TL 774 J, kterou tato kapalina G13 musí plnit.  (Více informací naleznete v příloze této zprávy)

 

V souladu s vyjádřením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, na kterou jsme se v této souvislosti obrátili, považujeme názor Martina Vaculíka „kompletní druhovýroba lže …“ za kontroverzní, který může do jisté míry poškozovat výrobce chladicích kapalin.

 

Sdružení SISA - Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky - od svého založení v roce 1994 vystupuje proti všem projevům nekalé soutěže v oblasti nezávislého aftermarketu a usiluje o zajištění a ochranu volné a férové soutěže v oblasti automobilového aftermarketu ve prospěch konečného spotřebitele - motoristy.

 

Proto považujeme za nutné uvést věci na pravou míru, informovat odbornou i laickou veřejnost motoristickou a upozornit, že v tomto případě došlo k vážnému pochybení, uvedení nesprávných informací, které mohou mít za následek poškození dobrého jména některých výrobců chladicích kapalin a narušení obchodních vztahů mezi dodavateli a odběrateli.

 

Pro úplnost připojujeme vyjádření odborníka a specialistu na chladicí kapaliny k reportáži v pořadu Autosalon televizní stanice PRIMA.

 

Příloha k tiskové zprávě SISA

Jako důkazní materiál k vyvrácení tvrzení uvedených panem Vaculíkem poslouží tyto dokumenty, které může na vyžádání poskytnout tvůrce tohoto prohlášení:

Norma Volkswagen TL 774 B/C ve verzi 09-1994.
Norma Volkswagen TL 774 C/F/G/H/J ve verzi 11-2012.
Norma ASTM D6210-10 Standard specification for fully-formulated glycol base engine Coolant for heavy-duty engines.
Norma PSA Peugeot - Citroën B71 5110 Liquide de refroidissement apres-vente concentres oudilues pour moteurs thermiques.
Norma PSA Peugeot - Citroën B71 5120 Liquide de refroidissement apres vente.
Schwartz Steven A.: Silicate stabilization studies in glycol. In Engine Coolant Testing - Fourth Volume: STP 1335, 1999, Philadelphia USA, s. 327-351. ISBN: 0-8031-2610-7.

 

Podrobné vysvětlení nepravdivých bodů 1-4 je uvedeno zde:

 

1) Již v první větě pan Vaculík neznale prohlašuje, že změna ve složení inhibitorů koroze chladicích kapalin se udála před cca 10 lety. Tato změna se uskutečnila přesně v roce 1996, kdy koncern Volkswagen zavedl do své normy chladicích kapalin TL 774 typ D, kde inhibiční systém byl nově založen na bázi organických inhibitorů koroze, zatímco předešlý typ C obsahoval ještě částečně anorganické inhibitory koroze jako borax či silikáty. Mimochodem norma TL 774 typ C z roku 1994 s obsahem anorganických inhibitorů je v roce 2014 stále v platnosti!

 

2) Zásadní lživá a několikrát v celém příspěvku opakovaná informace je, že by minerální neboli anorganické inhibitory koroze způsobovaly šlemy v chladicím systému, jež by vedly k ucpání či zneprůchodnění chladiče. Normou TL 774 je předepsaný obsah inhibitorů v rozmezí 3,5-5,0 % a vzhledem k tomu, že chladicí kapalina se musí použít ředěná vodou s obsahem jen 33-50 % koncentrátu, je velmi obtížné si představit, že by takto minoritní složka inhibitorů způsobila zacpání chladiče.

 

3) Opakuji znovu, že pro to, že by anorganické (minerální) inhibitory koroze (vyjma silikátů - viz bod č. 4) způsobovaly svou podstatou povlaky makroskopického rázu, není žádný důkaz. Jako potvrzení může posloužit americká norma pro složení chladicích kapalin ASTM D6210 v platném znění z roku 2010. Ta předepisuje povinný obsah anorganických inhibitorů koroze pro ochranu před kavitační korozí, a to konkrétně 2400 ppm dusitanů, nebo alternativně min. 600 ppm dusitanů a min. 600 ppm molybdenanů (přičemž dohromady musí být min. 1560 obou). Lze si jen těžko představit, že kdyby tyto inhibitory koroze měly problémy s tvorbou šlemů či ucpáním chladiče, kolovaly by nám ve všech vysoce výkonných a přeplňovaných naftových motorech, jako jsou vozy nákladní a dopravní techniky, autobusy a stavební stroje. Dále např. normy koncernu PSA Peugeot Citreön B71 5110 a 5120 předepisují min. obsah molybdenanů 0,8 g/l.

 

5) Že pan Vaculík celou problematiku vytrhuje z kontextu dokazuje láhev chladicí kapaliny Škoda Auto G13, kterou drží v ruce. O této kapalině totiž prohlašuje, že obsahuje organické inhibitory koroze a netvoří šlemy. Kapalina G13 plní normu TL 774 typ J. Pro tento typ produktu je touto normou v platném znění z roku 2012 předepsán povinný obsah silikátů 400-500 mg/l. Domníváme se, že silikáty, česky zvané křemičitany, jsou nade vší pochybnost minerální (anorganické) inhibitory koroze! 

 

Právě silikáty jsou jediné inhibitory koroze, u kterých tvorba úsad byla vůbec zaznamenána (viz např. článek S. A. Schwartze citovaný jako důkazní materiál). Proto také byly přechodně normou TL 774 D a F zakázány. Protože jsou ale zároveň jedinečnými inhibitory na korozi hliníku a jeho slitin a tvorbě jejich úsad lze zabránit stabilizátory, znovu se do složení chladicích kapalin v roce 2005 vrátily a jsou tam dosud…

 

Ing. Jan Skolil

člen doktorandského studia fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně v oblasti nemrznoucích a teplosměnných kapalin