mýto s pokutou | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Mýto s pokutou

Mýto s pokutou

27.10.2016 | | Tiskové zprávy

Informace Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia a ÚOHS.
Ministerstvo dopravy dnes dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za prodloužení smlouvy s Kapschem na mýto bez otevřeného tendru pokutu jeden milion korun (viz příloha). Věřme, že to je poslední tečka za jediným možným řešením pokračování mýtného systému, do kterého se ministerstvo dopravy vmanévrovalo samo svou letitou nečinností zapříčiněnou i častými výměnami na postu ministra. Stát, a speciálně ministr dopravy, snad nyní získá konečně prostor pro přípravu férové a otevřené soutěže na období po roce 2019.
 
Pro dopravce je nejhorší nejistota. Potřebují být o případných změnách informováni s minimálně ročním předstihem, aby je mohli zohlednit při vyjednávání o budoucích kontraktech. Proto je zvolené řešení v daném čase jediné možné. Ostatně na to jsme poukázali v dopise premiérovi již v listopadu loňského roku. Už tehdy bylo na razantní změnu pozdě.
 
Generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř řekl: „Stávající systém funguje už bez větších problémů a i s naším vydatným přičiněním byl během let přizpůsoben potřebám dopravců. Také rozsah zpoplatnění dává ekonomický smysl, určitě nechceme platit nějaké experimenty se zpoplatňováním silnic nižších tříd bez dostatečných výnosů, jen aby se někdo mohl chlubit, jak ochránil krajské komunikace. Na to máme dopravní značky. Naše sdružení zastupuje více než dva tisíce dopravních firem a jeho členové přispívají celou třetinou do sumy mýta hrazeného českými subjekty. Proto je pro nás efektivita klíčová.“
Martin Felix
Sdružení ČESMAD Bohemia

 
Dodatky k mýtnému byly uzavřeny nezákonně, Ministerstvo dopravy dostalo milionovou sankci
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prvostupňovém rozhodnutí z 25. 10. 2016 dospěl k závěru, že Ministerstvo dopravy České republiky postupovalo při uzavírání dodatků ke smlouvám o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací a o poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění komunikací, které mají zajistit provoz systému elektronického mýta po roce 2016, v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Za porušení zákona uložil ÚOHS ministerstvu pokutu ve výši 1 milion korun.
 
Ministerstvo dopravy se dopustilo správního deliktu, když uzavřelo uvedené dodatky se společnostmi ze skupiny Kapsch v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro využití tohoto druhu zadávacího řízení. Zadavatel si totiž stav technické exkluzivity ve prospěch vybraného uchazeče, jímž využití jednacího řízení odůvodňoval, vytvořil sám, konkrétně uzavřením smluv se skupinou Kapsch v roce 2006.
 
Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Úřad vede v téže věci také řízení o návrhu na uložení zákazu plnění ze smlouvy, který podala společnost Sky Toll.
Tiskové oddělení ÚOHS