nedestabilizujme ministerstvo | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Nedestabilizujme ministerstvo

Nedestabilizujme ministerstvo

17.10.2014 | | Tiskové zprávy

Měnit ministra dopravy znamená další destabilizaci resortu, uvádí tisková zpráva Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia.

Velmi smutná byla včerejší podívaná na pokus o grilování ve sněmovně s digestivem ve večerních Aktualitách. Vyměnit deset generálních ředitelů během deseti let by položilo i velmi dobře prosperující firmu. Na postu ministra dopravy takové změny, zdá se, nikoho příliš neděsí a čím dál častěji slyšíme volání po ministru jedenáctém.

 

ČESMAD Bohemia by takovou změnu považoval za velice nedobrou, neboť by přispěla k nové destabilizaci resortu, kde je vidět zřetelná snaha napravit minulé chyby. A že jich nebylo málo.

 

Jednou z nejdůležitějších věcí je rozhýbání investic do chátrající a nedobudované infrastruktury. Přestože je všem jasné, že to není otázka několika měsíců, udělal v této oblasti ministr Prachař řadu důležitých kroků, které už dnes dávají oprávněnou naději, že v následujících letech se budování infrastruktury opět pohne kupředu.

 

O to nevěrohodněji zní kritika na toto téma z úst ODS a TOP 09, stran, které v minulých letech pro rozběhnutí investic neudělaly zhola nic. Rovněž kritika přípravy tendru na nového provozovatele mýtného systému je do značné míry neférová.  Na nečinnost a možné prodlení při výběru nového provozovatele jsme upozorňovali Prachařovy předchůdce ještě v době, kdy vůbec netušil, že se může stát ministrem, a resort řídili jeho nynější kritici.

 

Dalším zdrojem nespokojenosti je personální situace na ŘSD. Tato věc opravdu potřebuje rychlé, ale především dlouhodobé řešení. V situaci, kdy rychle se měnící ministři ještě rychleji obměňovali vedoucí pracovníky této instituce, je úkol sehnat kvalitního kandidáta velmi těžký a vyžaduje nějaký čas.

 

Co Ministerstvo dopravy dnes potřebuje opravdu nejméně, je další změna ministra. Z výše popsaného se zdá, že opozice se v případě Ministerstva dopravy řídí heslem čím hůře, tím lépe a snaží se zastavit jeho probíhající stabilizaci.

 

Vyzýváme proto koaliční vládu, aby zachovala ministrovi dopravy dostatečný časový prostor na uskutečnění nutných kroků vedoucích k řádnému fungování jeho resortu. Bylo by velmi smutné sledovat dalšího pověřence, jak se osm měsíců pokouší pochopit, v čem jsou největší defekty, a než stihne něco udělat, je obětován.