nejlepší zaměstnavatel pro studenty a absolventy: škoda auto | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Nejlepší zaměstnavatel pro studenty a absolventy: Škoda Auto

Nejlepší zaměstnavatel pro studenty a absolventy: Škoda Auto

04.08.2015 | | Tiskové zprávy

Škoda Auto je stále nejoblíbenějším zaměstnavatelem mezi mladými ekonomy a techniky, když opět zvítězila v průzkumu trendence Graduate Barometer Czech Republic a obhájila tak prvenství z loňského roku.
Škoda Auto v anketě ‚trendence Graduate Barometer Czech Republic’ obhájila dvojité vítězství a je tak opět nejoblíbenějším zaměstnavatelem jak mezi začínajícími ekonomy, tak mezi budoucími techniky a IT experty. Do ankety se zapojilo zhruba 8500 studentů a absolventů z 22 českých vysokých škol - ekonomů, techniků a IT expertů.
 
​„Skvělých výsledků, které opět potvrzují atraktivitu Škoda Auto jako zaměstnavatele, si velmi vážíme. Mladí odborníci jsou zárukou naší budoucnosti. Proto také dlouhodobě podporujeme technické vzdělávání a usilujeme o intenzivnější propojení teorie s firemní praxí. Jsme aktivně zapojeni například i do „Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015“, jehož cílem je postupně změnit pohled na průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století, zdůrazňovat potřebnost zvýšení zájmu o technické obory a upravit systém vzdělávání právě k podpoře technických oborů,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast HR management.
 
Studie ‚trendence Graduate Barometer’ každý rok zkoumá představy studentů a absolventů o jejich budoucí kariéře a vysněném zaměstnavateli. Anketa se provádí ve 24 evropských zemích a tento rok se do ní zapojilo okolo 300 000 respondentů. Pro každou zemi se provádělo individuální šetření.
 
Škoda Auto nezvítězila pouze v hlavních kategoriích. Studenti a absolventi ocenili také její realizované HR aktivity, jako je účast na veletrzích pracovních příležitostí, kariérní webové stránky a aktivita na sociálních sítích. Rovněž je dle jejich mínění nejlepší firmou v České republice v nabídce pracovních pozic pro absolventy. Od začátku roku svoji kariéru ve Škoda Auto zahájilo zhruba sto mladých lidí.
 
Obhajoba dvojitého vítězství v anketě ‚trendence’ a všechna dílčí ocenění jsou dalším důkazem atraktivity domácí automobilky jako zaměstnavatele.  Pro studenty technických a ekonomických oborů nabízí Škoda Auto pravidelně odborné praxe. Ročně této možnosti využije zhruba 1000 českých i zahraničních studentů.
 
Důležitým pilířem personální strategie je také Trainee program – jeden z nejatraktivnějších a nejvšestrannějších absolventských programů mezinárodního automobilového průmyslu. Škoda Trainee program funguje již od roku 1993 a ročně ho absolvuje kolem 30 mladých talentů. Zájem o něj každý rok projevují stovky uchazečů.