nexen tire vydává první zprávu o udržitelnosti | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Nexen Tire vydává první zprávu o udržitelnosti

Nexen Tire vydává první zprávu o udržitelnosti

14.09.2020 | | Tiskové zprávy

Přední světový výrobce pneumatik Nexen Tire zveřejnil svou první zprávu o udržitelnosti. Zároveň rozšiřuje svou politiku společenské odpovědnosti a to i směrem k dodavatelům.
Nexen chce zprávou o udržitelnosti 2019/20 poskytnout všem svým akcionářům konzistentní a transparentní informace zdůrazňující jeho dlouhodobý závazek k udržitelným postupům. Zpráva o udržitelnosti je založena na standardech Global Reporting Initiative (GRI) i Cílech udržitelného rozvoje OSN (UN SDGs).
 
Zpráva o udržitelnosti 2019/20 obsahuje finanční výsledky společnosti podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS), jakož i firemní etiku, pracovní a lidská práva, EHS (životní prostředí, zdraví a bezpečnost) a odpovědnost dodavatelů na základě standardů společenské odpovědnosti firem neboli tzv. CSR.
 
Právě v oblasti CSR Nexen rozšířil svou politiku společenské odpovědnosti o pravidla nákupu přírodního kaučuku z regionů zahrnujících jihovýchodní Asii a Afriku připojením ke Globální platformě pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR). Firma je rovněž součástí projektu Carbon Disclosure Project (CDP), jehož cílem je řídit a snižovat dopad uhlíku na životní prostředí. Například v roce 2019 dokázal Nexen rapidně snížit množství odpadu generovaného dvěma ze svých hlavních závodů v Koreji a recyklovat zdroje o 97,2 %.
 
Nexen se snaží být společensky odpovědný i v České republice. Žatecký závod letos spustil Nadační fond na ochranu životního prostředí na Žatecku a jeho okolí. V loňském roce podepsali zástupci společnosti s vybranými středními školami technického charakteru dohodu o vzájemné spolupráci. Na jejím základě si může každá ze škol v rámci Nexen Programu za přidělenou částku vybavit pracovní dílny a nakoupit komponenty do výuky, například měřicí přístroje nejrůznějšího charakteru.
 
Zpráva o udržitelnosti 2019/20 je k dispozici ke stažení na webových stránkách Nexen Tire na adrese http://www.nexentire.com/international/company/csr_report/.