novela zákona o provozu na pozemních komunikacích | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

10.12.2015 | | Tiskové zprávy

Sněmovna schválila novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Policie dostane možnost zadržet osvědčení o registraci vozidla, tedy malý technický průkaz.

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích umožňuje zadržet osvědčení o registraci vozidla, tedy malý technický průkaz, v případě, že policista při silniční kontrole zjistí, že vozidlo má špatný technický stav. Díky zadržení tohoto dokumentu může dojít k zabránění dopravní nehody způsobené právě špatným technickým stavem daného vozidla.
 
Jakmile řidič na příslušném úřadě prokáže odstranění závad protokolem o provedení technické kontroly, úřad mu jej okamžitě vydá zpět. 
 
Novela zákona přináší i úpravy stávajících pravidel či povinností v silničním provozu. Patří mezi ně například povinnost před započetím jízdy očistit čelní a přední boční sklo od námrazy, sněhu či jiných nečistot nebo odstranit kusy ledu a sněhu z vozidla a nákladu, které by se mohly během jízdy vozidla uvolnit.