nový kontrakt na mýto - nestandardní postup i nevýhodná cena | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Nový kontrakt na mýto - nestandardní postup i nevýhodná cena

Nový kontrakt na mýto - nestandardní postup i nevýhodná cena

05.09.2016 | | Tiskové zprávy

V souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě mezi ministerstvem dopravy a společností Kapsch o pokračování provozu mýtného systému, který byl podepsán minulý víkend, společnost SkyToll upozorňuje na nestandardní postup ministerstva dopravy.
Především však cena, dojednaná mezi zadavatelem a staronovým provozovatelem systému, je v rozporu s povinností ministerstva nakládat s majetkem státu s péčí řádného hospodáře. Za tři roky zaplatí čeští daňoví poplatníci provozovateli mýtného systému téměř o 800 milionů Kč víc oproti nabídce společnosti SkyToll, kterou ministerstvo dopravy vůbec nezohlednilo.

Ministerstvo deklaruje, že díky uzavřenému dodatku ušetří státu oproti současným podmínkám 28 %. Ve skutečnosti ale stát zaplatí za provoz mýta téměř o 800 milionů Kč více, než by musel.

„Naše nabídka, kterou jsme učinili ministerstvu dopravy před několika měsíci, zahrnovala provoz systému i všechny další služby, a to dokonce ve větším rozsahu, za celkovou částku 4,5 miliardy Kč. Proto mě velmi překvapuje, že ministr Ťok stále zmiňuje skutečnost, že jedná s péčí řádného hospodáře, přitom ale dojednal výrazně horší podmínky, než jsme mu nabízeli my,“ řekl Matej Okáli, CEO a předseda představenstva společnosti SkyToll.

Na celém postupu ministerstva dopravy byla velmi nestandardní, dokonce podezřelá, i skutečnost, že jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) bylo vyhlášeno a uzavřeno během jednoho víkendu.

„Předpokládáme, že na tuto víkendovou akci ministerských úředníků, která bude stát daňové poplatníky minimálně 800 milionu Kč, zaměří svou pozornost orgány činné v trestním řízení. Nejen výsledek, ale i způsob, kterým se ministerstvo dopravy k podepisování smlouvy dobralo. Svědčí o tom, že ministerští úředníci jsou si vědomi, že nepostupovali v souladu se zákonem. Nejspíš proto pod smlouvu nepřipojil svůj vlastní podpis ministr, ale předal odpovědnost někomu jinému. Z našeho pohledu se ze strany ministerstva dopravy jedná o dlouhodobé a zcela vědomé porušování hospodářské soutěže. Proto v nejbližších dnech podnikneme konkrétní právní kroky,“ dodává Matej Okáli.

Otázkou zůstává i platnost podpisu smlouvy. „Dle našeho právního názoru nebylo ministerstvo oprávněno uzavřít smlouvu, protože bylo povinno vyčkat marného uplynutí lhůty 15 dní pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru. Uvedené je potvrzeno i judikátem – rozhodnutím předsedy ÚOHS o rozkladu,“ vysvětluje Matej Okáli.