ocenění pro systém společnosti skytoll | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Ocenění pro systém společnosti SkyToll

Ocenění pro systém společnosti SkyToll

30.05.2015 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Agentura pro evropský GNSS ocenila slovenský mýtný systém společnosti SkyToll.
Výjimečné vlastnosti slovenského projektu výběru mýta potvrdila Agentura pro evropský Globální satelitní navigační systém GNSS (Global Navigation Satellite System). Ocenila vyšší výkonnost a spolehlivost dosažené komplexním přístupem a také tím, jak výrazné pokroky v GNSS přispívají k cestě ke kvalitnějším dopravním službám a novým aplikacím pro bezpečnou dopravu a mobilitu. 
 
Tvůrcem a provozovatelem elektronického systému výběru mýta ETC (Electronic Toll Collection) Slovenské republiky je na základě smlouvy s Národní dálniční společností SkyToll. Od ledna roku 2010 SkyToll provozuje jeden z nejmodernějších systémů výběru mýta a celosvětově stojí v čele oblasti elektronických mýtných systémů.
 
Slovenský ETC je po Německu druhým systémem v EU, který využívá satelitní navigační technologii (GNSS) a v EU je momentálně největší. Slovenský systém mýtného vychází z počtu najetých kilometrů a platí pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t.
 
K 1. lednu 2014 Slovensko prošlo dosud největší fází rozšiřování systému - počet kilometrů zahrnutých do systému se zvýšil z 2447 na 17 762 km, čímž došlo k pokrytí většiny slovenských silnic. Do národního mýtného systému spadají nyní všechny dálnice a silnice I., II. i III. třídy. Cíle tohoto ambiciózního projektu se podařilo dosáhnout již během tří měsíců zejména díky skutečnosti, že GNSS lze rozšířit pouhou aktualizací softwaru v administrativním centru, což je jeho velkou výhodou.
 
Společnost SkyToll využívá palubní jednotky nové generace s nejmodernější technologií kompatibilní se systémy EGNOS a v budoucnu i GALILEO, které umožňují plné využití rozsáhlého evropského systému GNSS.
 
„Hlavní výhodou GNSS při výběru mýtného je flexibilita. Tato technologie umožňuje rychlé a snadné rozšíření a Slováci ukázali, jak při zavádění mýtných systémů do budoucna v praxi co nejlépe postupovat,“ uvedl Gian Gherardo Calini, ředitel GSA pro rozvoj trhu.
 
Zmiňovanou flexibilitu satelitního řešení při výběru mýta prokázala společnost SkyToll i v rámci pilotního projektu v ČR, když na podzim roku 2010 dokázala během pouhých 16 dní připravit a úspěšně otestovat projekt na zpoplatnění celkem 252,2 km vybraných silnic I., II. a III. třídy. Satelitní technologie umožnila požadovanou infrastrukturu zpoplatnit za rekordně krátkou dobu s nízkými investičními a provozními náklady. Pilotní test pokryl 196,7 km dálnic, 22,3 km silnic I. třídy, 22,5 km silnic II. třídy a 10,7 km silnic III. třídy. Jednotlivé typy silnic byly ohraničené křižovatkami a příslušné úseky byly podle mýtného algoritmu zaneseny do digitální mapy, takzvaného GEO modelu. Průměrná délka úseku na silnících nižších tříd byla 0,98 km, což splňuje požadavek dopravců na spravedlivý výběr mýta.