odhalování pojistných podvodů | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Odhalování pojistných podvodů

Odhalování pojistných podvodů

23.05.2012 | | Tiskové zprávy

UNIQA pojišťovna zve seminář s předním odborníkem na téma Pojistný podvod v oblasti pojištění vozidel. Akce slibuje přinést zajímavá a aktuální data z oblasti boje s pojistnými podvody na poli pojištění vozidel.

Ve dnech 29. 5. - 31. 5. 2012 proběhne seminář na téma Technický pohled na možnosti odhalování pojistných podvodu v oboru poškození dopravních prostředků, který bude lektorovat místopřísežný znalec Dr. Dipl.-Ing. Michael Weyde ze společnosti Büro für Unfallrekonstruktion Dr. Priester & Dr. Weyde, Berlin, SRN. Seminář je určen pro specialisty pojišťoven na pojistný podvod a vybrané likvidátory - specialisty.

Dr. Weyde je v evropském měřítku považován mezi znalci za předního a velmi uznávaného odborníka v oboru odhalování manipulovaných dopravních nehod a také v oboru analýzy dopravních nehod patří v Německu mezi špičkové odborníky ohledně výkonu znalecké činnosti, výzkumu v oboru, provádění nárazových zkoušek dopravních prostředku, publikací i přednáškové činnosti.

Smyslem semináře je umožnit nahlédnout pracovníkům pojišťoven do německých znaleckých postupu a zkušeností s cílem, aby tito byli schopni jednak ještě efektivněji nacházet indicie poukazující na případy podezřelých škodných událostí a také aby získali přesnější vhled do rozsahu působnosti a možností zkoumání technických znalců. Vlastní seminář nebude zaměřen pouze technicky, s tím, že budou pojednány také německé zkušenosti, jako jsou vyšetřovací postupy, právní pozadí, „váha důkazního břemene“ v trestně-právním či občansko-právním sporu, problematika indikace pojistných podvodu, trendy v oboru a psychologické techniky směřující k získání přiznání pachatele apod.
Cílem setkání je upozornit na existenci těchto zkušenosti zejména policisty, státní zástupce, soudce jak trestní, tak civilní, a to i vhodným mediálním uchopením tématu. Máte-li o téma zájem nebo chcete-li se o akci dozvědět více, kontaktujte laskavě pořadatele.
Kontaktní údaje organizátora semináře:
Ing. Vlastimil Rábek, Ph.D., Jarmily Glazarové 25b, 779 00 Olomouc-Hejcín, tel. +420
608 863 534, v.rabek@volny.cz