projekt goodyear - bezpečná školka pokračuje | Autoservis | autoweek.cz

Projekt Goodyear - Bezpečná školka pokračuje

Projekt Goodyear - Bezpečná školka pokračuje

05.06.2010 | | Autoservis

Úspěšný projekt Goodyear - Bezpečná školka pokračuje i v letošním roce. Reflexní vesty dostanou další školky. Potřebnost projektu dokazují i statistiky dopravních nehod a skutečnost, že počet usmrcených dětí při dopravních nehodách se zvýšil.

Úspěšný projekt společnosti Goodyear Dunlop Tires Czech s názvem Goodyear - Bezpečná školka byl v prvních dvou letech své existence přijat velmi kladně mateřskými školami i v očích široké veřejnosti, a tak se v roce 2010 rozrůstá o další aktivity. Do projektu, který je zaměřen na zvýšení bezpečnosti dětí z mateřských škol v rámci silničního provozu, se mohou zaregistrovat další mateřské školy. Dále je plánována i širší spolupráce se školkami, jež se do projektu zapojily už v předchozích letech. Zásadní novinkou je rozšíření projektu do zahraničí, konkrétně jeho spuštění v Maďarsku. V letošním roce tak počet distribuovaných vest za celou dobu trvání projektu dosáhne již 53 900 kusů.

V rámci projektu Goodyear - Bezpečná školka bylo v letech 2008-2009 osloveno celkem 1850 mateřských škol v Čechách a na Slovensku. Ty obdržely sady reflexních vest pro děti i dospělé. V České republice bylo celkem distribuováno 24 410 reflexních vest a na Slovensku dalších 17 390. Na základě pozitivních ohlasů ze strany obchodních partnerů, novinářů, rodičů a mateřských škol projekt pokračuje i v letošním roce, kdy je plánována distribuce dalších 12 100 reflexních vest (ČR - 4400, SR - 3300, Maďarsko - 4400 vest). Společnost Goodyear Dunlop Tires Czech chce nově oslovit 550 mateřských škol.

„Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům z předešlých let budeme v projektu Bezpečné školky pokračovat. Jsme rádi, že náš projekt motivoval řadu firem a vybavování mateřských škol reflexními vestami se stalo módním. Ovšem projekt Goodyear – Bezpečná školka není jenom o vestičkách, snažíme se být více koncepční,“ komentuje pokračování projektu Boris Tománek, Marketing & PR manažer společnosti Goodyear Dunlop Tires Czech, a dodává: „V tomto roce proto připravujeme řadu novinek. Do projektu se mohou zapojit další mateřské školky, pokud se zaregistrují na našich webových stránkách www.bezpecnaskolka.cz. Chystáme spolupráci i se školkami, které jsou již do projektu zapojeny. Pro děti připravujeme magnetickou tabuli, na níž si mohou procvičit jak se zachovat v různých dopravních situacích.

Na webových stránkách mohou rovněž soutěžit nebo si zahrát pexeso, připraveny jsou zde i omalovánky. Věříme tedy, že se nám i letošním roce podaří v projektu úspěšně pokračovat, a to nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v Maďarsku, kde jsme projekt zahájili letos v dubnu.“

O tom, že má projekt smysl, svědčí i statistiky dopravní nehodovosti. Ty sice od roku 2005 uvádějí postupné snižování počtu evidovaných dopravních nehod. Bohužel se ale stále objevují čísla o počtu usmrcených dětí. V roce 2009 zemřelo v ČR v důsledku dopravních nehod 14 dětí, což je sice o 3 děti méně než v roce 2008, nicméně je to stále tristní výsledek. Z tohoto počtu bylo 36 % dětí chodci, 7 % cyklisté a 57 % tvořily děti jako spolujezdci v osobních automobilech. V prvním čtvrtletí roku 2010 celkový počet nehod v porovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesl a snížil se rovněž celkový počet úmrtí. Nicméně čísla hovořící o usmrcených dětech se zvýšila, a to o 100 % (ze 2 na 4 děti). Nárůst počtu usmrcených dětí je zaznamenán konkrétně v sekci děti-chodci (+3 děti). Naopak klesl počet obětí dětí jako spolujezdců v automobilu (-1 dítě). „Bohužel i statistiky dokazují, že je nutné v projektu pokračovat a děti připravovat na nebezpečí, která jim hrozí na silnicích. Pouze výchovou dětí se nám však nepodaří zlepšit tato smutná čísla, nutná je i ohleduplnost samotných řidičů,“ doplňuje Boris Tománek.

Veškeré informace týkající se projektu, včetně formuláře pro registraci školek do další vlny distribuce sad reflexních vest, informací o bezpečnosti silničního provozu pro rodiče dětí v předškolním věku, ale i her a omalovánek pro děti, jsou k dispozici na internetové adrese www.bezpecnaskolka.cz

 

  • Projekt Goodyear - Bezpečná školka pokračuje
  • Projekt Goodyear - Bezpečná školka pokračuje
  • Projekt Goodyear - Bezpečná školka pokračuje
  • Projekt Goodyear - Bezpečná školka pokračuje
  • Projekt Goodyear - Bezpečná školka pokračuje