optimismus na trhu práce roste | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Optimismus na trhu práce roste

Optimismus na trhu práce roste

11.03.2015 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Společnost Manpower Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce pro druhé čtvrtletí roku 2015, které ukazují, že zaměstnavatelé pro 2. čtvrtletí očekávají zvýšený náboru zaměstnanců.
V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2015 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2015 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Manpower má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data, která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2015 optimistické náborové plány: 7 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 88 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2015 hodnotu +4 %.

„Ekonomický vývoj v České republice byl v roce 2014 poměrně pozitivní a vyhlídky pro rok 2015 jsou ještě optimističtější. To se konečně výrazněji odráží i na růstu poptávky po nových zaměstnancích, zejména v odvětvích automobilový průmysl, logistika, IT a call centra,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
 
Porovnání organizací podle velikosti
V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti. Zaměstnavatelé velkých společností hlásí nejoptimističtější náborové plány s čistým indexem trhu +31 %. Ostatní následují s umírněnějšími očekáváními - střední společnosti s indexem +9 %, malé s +5 % a mikropodniky s +4 %.
 
Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v sedmi z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější Index předpovídá odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s čistým indexem trhu práce +8 %.

Příznivé náborové prostředí mohou očekávat uchazeči o práci také v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům s Indexem +7 % a dále Zpracovatelský průmysl s Indexem +6 %.

Na druhé straně, dvě odvětví očekávají pokles počtu pracovních sil, především odvětví Těžba nerostných surovin hlásí Index -6 % a mírný pokles se očekává ve Stavebnictví (-1 %).
 
Regionální srovnání v rámci ČR
Nejsilnější čistý index trhu práce +9 % je na Moravě, v Čechách +3 % a v Praze zůstává Index stabilní s hodnotou 0 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím se náborové plány zvýšily ve dvou ze tří regionů. Zaměstnavatelé na Moravě hlásí nárůst o 7 %, v Čechách o 4 %, v Praze je relativní pokles o 3 %.
  • Optimismus na trhu práce roste
  • Optimismus na trhu práce roste
  • Optimismus na trhu práce roste
  • Optimismus na trhu práce roste
  • Optimismus na trhu práce roste
  • Optimismus na trhu práce roste