optimismus zaměstnavatelů bude ve 3. čtvrtletí stejně silný jako doposud | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Optimismus zaměstnavatelů bude ve 3. čtvrtletí stejně silný jako doposud

Optimismus zaměstnavatelů bude ve 3. čtvrtletí stejně silný jako doposud

21.06.2016 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Společnost Manpower Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce pro třetí čtvrtletí roku 2016.
Náborové tempo zpomaluje zpracovatelský průmysl a velké firmy obecně. Zrychluje se nábor ve službách, stavebnictví a zemědělství a roste optimismus malých firem.
V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2016 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2016 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2016 pokračování růstu náborových aktivit. 9 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 86 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2016 hodnotu +6 %.
 
„3. čtvrtletí je nejsilnějším obdobím roku na trhu práce, kdy je nejnižší nezaměstnanost a v plném proudu jsou sezónní práce ve stavebnictví, zemědělství a hotelnictví. Čistý index trhu práce nám vychází pozitivní i po sezónním očištění, tzn. trend je rostoucí bez ohledu a letní sezónu,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
 
„Rok 2016 znamená ještě větší nedostatek lidí na všechny typy pracovních pozic včetně nízko kvalifikovaných, především ve výrobě, logistice a službách. Současný kvartál je navíc obdobím roku, kdy zaměstnavatelé nejvíce nabírají nové zaměstnance, a nezaměstnanost dosahuje ročního minima. Firmy nemohou obsadit svá volná pracovní místa a největším HR tématem letošního roku je, jak mají své požadavky na nové zaměstnance, interní procesy, způsoby řízení a motivace lidí přenastavit tak, aby měly dostatek lidí a mohly plnit své obchodní cíle,“ dodala Rezlerová.
 
Porovnání organizací podle velikosti
V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti. Zaměstnavatelé středních společností hlásí nejsilnější aktivní náborové prostředí s čistým indexem trhu +22 % a velké podniky jsou i při meziročním poklesu o 8 % na stále vysokých +21 %. Optimismus malých podniků naopak výrazně vzrostl a čistý index činí tentokrát +15 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích s méně než pěti zaměstnanci hlásí mírně pozitivní plány s čistým indexem +4 %.
 
Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v 8 z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídá odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s čistým indexem trhu práce +18 %. Příznivé náborové prostředí mohou očekávat uchazeči o práci také v odvětví Stavebnictví s indexem +14 % a v dalších dvou odvětvích - Finance, pojištění, nemovitosti a služby podnikům a Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s Indexem +13 %. Zaměstnavatelé v odvětví Těžba nerostných surovin očekávají pokles počtu pracovních sil - index vykazuje hodnotu -3 %. V nejvýznamnějším zaměstnavatelském segmentu – Zpracovatelském průmyslu – náborové aktivity ve srovnání s loňským rokem ochladly na +3 %.
 
Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Příznivé náborové plány s čistým indexem trhu práce +11 % hlásí zaměstnavatelé na Moravě. V Čechách má index hodnotu +5 % a v Praze +4 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím index na Moravě posílil o 6 % a v Čechách o 2 %. Náborové plány v Praze lehce oslabily o 2 %.