otazníky kolem autosalonu v brně | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Otazníky kolem Autosalonu v Brně

Otazníky kolem Autosalonu v Brně

02.03.2015 | | Tiskové zprávy

Na otázky, proč se nekoná v České republice Autosalon a o jaká je jeho budoucnost, odpovídá generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.
V čem vidíte hlavní dlouhodobý problém Autosalonu?
Do roku 2007 podporovaly účast na Autosalonu Brno mateřské centrály finanční spoluúčastí. Střední Evropa a Česko patřily k „rozvíjejícím se trhům“. Autosalon byl organizován dle pravidel OICA (Mezinárodní organizace výrobců automobilů) na úrovni výrobců. S nástupem hospodářské recese, která postihla nejvíce automobilový průmysl, mateřské centrály odstoupily od regionálních autosalonů a podporují pouze „světové autosalony“ v Detroitu, Frankfurtu, Ženevě, Paříži, Tokiu, Pekingu a Šanghaji. Ostatní musí financovat sami dovozci. Už Autosalon Brno 2009 měl problémy a byl pro BVV ztrátový. Tam, kde se dovozci sami dohodnou, autosalony existují. Tam, kde se nedohodnou, existovat nemohou. To je případ Česka.

Na nekonání Autosalonu se tedy podepsalo i to, že byl vyškrtnut z kalendáře OICA?
Ne. Požádali jsme o vystoupení z kalendáře autosalonů OICA sami, protože pravidla pro autosalon na úrovni výrobců předpokládají použití expozic v korporátním stylu, které jsou velmi drahé. Odtud pramení názor, že účast na autosalonu je příliš drahá. Členství v OICA bylo za situace, kdy centrály přestaly regionální akce podporovat, kontraproduktivní. Navrhli jsme expozice kvalitní, atraktivní, ale mnohem lacinější.

Veletrhům Brno je vyčítáno, že autosalon je příliš drahý…
Ten názor přežívá z minulých let. Prodražovaly ho právě pravidla OICA. S těmi, kteří autosalon chtějí, jsme hledali společnou řeč a optimální cenové podmínky a ty jsme našli. Není pravda, že Autosalon Brno je dražší než Vídeň či Bratislava. Není ani pravda, že vložené náklady se nevyplatí, že efektivita autosalonu je nižší než u ostatních marketingových možností. Když je ovšem někdo přesvědčen, že road-show, která je ve skutečnosti dražší, je efektivnější, je to těžké. Jen mediální výstupy z autosalonu se většinou rovnají vložené investici. Organizace Autosalonu představuje značnou investici i pro nás a ta se také musí vrátit, to si vystavovatelé mnohdy neuvědomují.

Vystavovatelé kritizovali malou návštěvnost…
Pro návštěvníka je autosalon kultovní událost, proto není problém na plnohodnotný autosalon na úrovni přilákat více než 100 tisíc lidí. Pokud vystavuje jen několik značek je návštěvnost logicky nižší.

Proč nebudete pořádat Autosalon Brno 2015?
Veletrhy Brno se po neúspěšném Autosalonu 2013 a nepodařeném restartu autosalonu pořadatelství vzdaly. Jsme ochotni ho zorganizovat nikoliv pořádat, v tom je rozdíl. Do role pořadatele autosalonu vstoupilo Sdružení dovozců automobilů (SDA), které vyhlásilo v roce 2014 výběrové řízení na organizátora automobilového veletrhu na úrovni výrobců a dovozců. Veletrhy Brno předložily multimediální koncept veletrhu a řadu dalších argumentů, proč má být veletrh konán a proč se má konat na brněnském výstavišti.

Kdo výběrové řízení vyhrál?
Vlastně nikdo, přestože u těch, kteří autosalon chtějí, zvítězil názor, že autosalon má být uspořádán v Brně. Konání autosalonu musí podpořit většina značek a to se nestalo. Autosalon podporují vedoucí značky na českém trhu, ostatní se k němu staví zády. SDA rozhodlo, že konání autosalonu nepodpoří a neudělí mu gesci, což je rozhodnutí zcela správné.

Proč se ho nechtějí automobilové značky tedy zúčastnit?
To je záhada. 77% návštěvníků autosalonu očekává na autosalonu novinky a rychlé informace, získané při osobním kontaktu, rozhoduje se o koupi vozu. Ze strany většiny značek je to tedy určitá neúcta k zákazníkovi.

Říkáte, že se může konat pouze na brněnském výstavišti…
Brněnské výstaviště jako jediné výstaviště v Česku a širokém okolí disponuje infrastrukturou a technickým vybavením hal pro autosalon na evropské úrovni. Tím rozumějme i to, že žádné jiné výstaviště nemůže pojmout požadovanou návštěvnost 100 tisíc a více během 5 dnů. Pokud někdo uvádí návštěvnost vyšší, potom lže, protože ti lidé se tam jednoduše nemohou vejít.

Proč odmítáte účast prodejců a neuspořádáte Auto Show jako v Praze?
Auto Show na úrovni prodejců není autosalon v pravém slova smyslu, je to prostě výstavka aut, která mohou vidět návštěvníci v showroomech prodejců nebo někde na parkovišti. Úroveň prezentace je nižší a nižší je i návštěvnost. V Salzburku nebo v pražských Holešovicích 20 – 25 tisíc, to je návštěvnost Autosalonu Brno za jeden den. Auto Show v Praze nemá podporu svazu dovozců. Autosalon Brno je určitou značkou představující určitou úroveň. Nechceme návštěvníky mystifikovat a opět zklamat jako v roce 2013. Připuštění prodejců na Autosalon Brno byla historická chyba. V jedné hale prezentace aut na úrovni, ve druhé auta na koberci.

Autosalony ve Vídni a Bratislavě se ale konají…
Autosalon ve Vídni neexistoval 10 let, nyní existuje, protože dovozci za ním stojí a všichni se účastní. Rakousko je menší zemí, ale prodá se tam dvakrát více aut než v Česku. Tržní podíly jsou rovnoměrněji rozděleny. Na Slovensku je situace také jiná. Prodá se tam sice mnohem méně aut, ale dovozci jsou zároveň prodejci, dovedou se dohodnout a trh je jinak rozdělen než u nás.

Jaké jsou důvody pro další konání Autosalonu Brno?
Po autosalonu je prostě poptávka ze strany návštěvníků. Návštěvníků, kteří cíleně na autosalon přicházejí se podívat nejen na modelky u aut, ale rozhodují se o nákupu svého nebo firemního vozu. Přicházejí na autosalon proto, že vidět všechny značky pohromadě na jednom místě v jednom čase je zážitek a je to praktické. Proto mají návštěvnický úspěch. Některé značky si stěžují na malé prodeje, ale také nejsou vůbec vidět. Autosalon není o přímém prodeji na místě. Autosalon má mnoho funkcí včetně budování „automobilové kultury“. Autosalon je o budoucích trendech, novinkách, nových technologiích. I automobilový průmysl potřebuje takovou společnou prezentaci.

Není škoda, že Česká republika je automobilovou velmocí a nemá Autosalon?
Výrobci jako Škoda Auto a Hyundai o autosalon vždy zájem měli a účastnili se ho. Mají i odpovídající finanční zdroje. TPCA Kolín je montovna, která nedělá ani marketing, ani obchod. Rozhoduje se v Paříži a v centrále Toyoty. Značky vyráběné v Kolíně o autosalon zájem nemají. Toyota se neúčastnila nikdy. Pro dodavatele automobilového průmyslu autosalon komerční smysl nemá. Automobilová velmoc a národní automobilový trh jsou dvě rozdílné věci.

Bude se tedy v budoucnosti Autosalon Brno ještě konat?
Obávám se, že Autosalon Brno se nebude konat nejen v roce 2015, ale ani v nejbližších letech. Z druhé strany Motosalon velmi dobře funguje, proč by nemohl fungovat autosalon. S těmi, kteří zájem mají, budeme hledat vhodné formy jejich veletržní prezentace.