otevřený dopis pro předsedu vlády | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Otevřený dopis pro předsedu vlády

Otevřený dopis pro předsedu vlády

09.12.2011 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Martin Špryňar zaslal k rukám předsedy vlády České republiky Petra Nečase následující otevřený dopis.

Vážený pane předsedo vlády,

s politováním musím konstatovat, že Vaše vláda nečinností Ministerstva dopravy a přičiněním poslanců ODS v Poslanecké sněmovně porušila písemnou dohodu, kterou uzavřelo Sdružení ČESMAD BOHEMIA s Ministerstvem dopravy ve věci zvýšení mýtných sazeb a zachování konkurenceschopnosti tuzemských dopravců formou zavedení slev na mýtném od 1.1.2012, což jste i osobně nedávno potvrdil na tiskové konferenci po jednání vlády. Zatímco mýtné sazby jsou vládou schváleny s účinností od 1.1. 2012, tak slevy na mýto byly vyřazeny na návrh ODS z programu jednání této schůze Poslanecké sněmovny.

Předpokládám, že naše předešlé dopisy upozorňující na možnost vyhrocení situace se k Vám přes filtry fungující na Úřadu vlády nedostaly, neboť byste pravděpodobně tuto situaci nějak řešil. Proto Vás informuji, že nám nezbývá, než na tuto situaci reagovat vyhlášením „stávkové pohotovosti“ a svoláním krizového štábu autodopravců na úterý 13.12. 2011 od 14 hod., kde bude rozhodnuto o dalším postupu.

Vážený pane premiére, tato situace nastala naprosto zbytečně i vinou osobních zájmů některých Vašich poslanců a ubezpečuji Vás, že čeští autodopravci již nemíní tolerovat neustálé porušování dohod ze strany politické reprezentace a jsou ochotni podniknout na ochranu svých oprávněných zájmů i radikální kroky. Již jednou jsme u slev na mýto byli podvedeni Vašimi spolustraníky, konkrétně panem expremiérem Topolánkem a exministrem Řebíčkem, kteří nám též slevy veřejně slíbili.

Rádi Vám vše vysvětlíme při osobním jednání, neboť jsme toho názoru, že nejste svým okolím ani Ministerstvem dopravy o současné situaci dostatečně informován. Žádáme Vás o stanovení termínu, kterému se časově rádi přizpůsobíme. Na čtvrtek 15. 12. 2012 svoláváme tiskovou konferenci, kde budeme informovat média a veřejnost o dalších krocích, které budou záviset i na stanovení termínu jednání z Vaší strany.

S pozdravem

Martin G. Špryňar
generální tajemník
Sdružení ČESMAD Bohemia