park silničních vozidel v české republice trvale stárne | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Park silničních vozidel v České republice trvale stárne

Park silničních vozidel v České republice trvale stárne

21.08.2014 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Dle údajů CRV bylo k 30. 6. 2014 v České republice registrováno celkem 7 781 521 silničních vozidel, z toho 6 743 755 motorových a 1 037 766 přípojných. Celkový nárůst registrací za pololetí 2014 činil 122 911 vozidel. V České republice je registrováno přes 4,85 milionu osobních automobilů.

V Centrálním registru vozidel bylo k 30. 6. 2014 evidováno 7 781 521 silničních vozidel, z toho 6 743 755 motorových a 1 037 766 přípojných. Průměrné stáří celého vozového parku silničních vozidel v České republice činilo 17,61 roku, u motorových vozidel 17,13 roku (ke konci roku 2013 to bylo 17,51 roku) a u přípojných vozidel 20,74 roku. Zvýšení průměrného věku bylo zaznamenáno v podstatě u všech základních kategorií vozidel.

 

Věková struktura vozového parku je v podstatě u všech kategorií vozidel nevyhovující, určitou výjimkou jsou pouze malá užitková vozidla (kat. N1) a užitková vozidla kat. N3. I u těchto kategorií se však stáří vozového parku postupně zvyšuje. Za dobu existence ČR nebyla ze strany státu přijata žádná opatření motivující motoristy k vyřazování přestárlých, bezpečnostně a ekologicky nevyhovujících vozidel.

 

Počet v ČR registrovaných osobních automobilů se za pololetí 2014 zvýšil o 71 696 vozů. K 30. 6. 2014 bylo v ČR registrováno celkem 4 859 545 osobních automobilů v průměrném věku 14,29 roku. První registrace za pololetí 2014 přitom činily 152 959 vozů (z toho 94 058 nových a 58 901 ojetých z dovozu). Z registru bylo za pololetí 2014 vyřazeno 81 381 osobních automobilů (58 405 zrušeno a 22 976 v ČR již registrovaných vozidel exportováno).

 

V průběhu pololetí 2014 došlo ke zvýšení průměrného věku parku osobních automobilů, který k 30. 6. 2014 činil 14,29 roku (k 31. 12. 2013 to bylo 14,20 roku). Vysoký průměrný věk osobních automobilů registrovaných v ČR a podíl vozidel ve věku nad 10 let (téměř 63 % osobních automobilů registrovaných v ČR) svědčí o dlouhodobě nedostatečné obměně vozového parku.

 

V roce 2013 dosáhl podíl obměny hodnoty 3,51 %, což je hluboko pod optimální hodnotou, která je pro nové vozy uváděna na úrovni min. 8 % až 10 %. Ani při zahrnutí „obměny“ ojetými vozy ve výši 2,68 % (dané prvními registracemi ojetých osobních automobilů z dovozu) nedosáhla v roce 2013 obměna vozového parku alespoň minimální hodnoty 8 %.

 

V registru osobních automobilů figuruje celkem 108 výrobních značek. Největší počet registrací vykazuje značka Škoda, následuje Ford, Volkswagen, Renault a Peugeot.

  • Park silničních vozidel v České republice trvale stárne
  • Park silničních vozidel v České republice trvale stárne
  • Park silničních vozidel v České republice trvale stárne