firmy v náborech nepoleví ani na jaře | Statistiky | autoweek.cz

Firmy v náborech nepoleví ani na jaře

Firmy v náborech nepoleví ani na jaře

14.03.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Zpomaluje sice výroba, ale více lidí hledají ve službách, stavebnictví, dopravě a obchodu - prokazují to výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí roku 2019.
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2019 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2019 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2019 umírněné náborové plány: 6 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 2 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 91 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2019 hodnotu +4 %.
 
„Míra nezaměstnanosti v ČR zůstává nejnižší v Evropě a její pokles očekáváme i nadále. Podle průzkumu ManpowerGroup index trhu práce bude ve 2. čtvrtletí roku 2019 převažovat počet firem s rostoucím počtem zaměstnanců a prognóza je optimističtější ve srovnání s předchozím čtvrtletím i rokem. Dochází sice k mírnému poklesu náborových aktivit ve výrobě, ale oproti tomu vidíme zrychlování náborů ve většině ostatních sektorů. Dobrou zprávou je, že 27 % velkých společností plánuje zvýšit počet zaměstnanců. Pokračuje vysoká poptávka po pracovní síle do výroby a skladů, a firmy nadále čelí nedostatku řemeslníků, techniků, strojařů a IT specialistů. Naopak převis uchazečů nad poptávkou zaměstnavatelů je na středně kvalifikovaných pozicích v administrativě,“ řekla generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika Jaroslava Rezlerová.
 
Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích podle velikosti podniku očekávají nárůst počtu zaměstnanců. Nejvíce optimismu pozorujeme u velkých společností, kde 27 % předpokládá nárůst a 5 % pokles počtu zaměstnanců (čistý index je tedy 22 %). Střední a malé podniky budou také zvyšovat počet zaměstnanců s čistým indexem trhu práce +9 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí čistý index 2 %.
 
Zaměstnavatelé v sedmi z deseti odvětví pro nadcházející čtvrtletí předpovídají zvyšování počtu zaměstnanců. Nejsilnější nábory předpokládají zaměstnavatelé v odvětví Doprava, skladování a komunikace s Indexem +12 %. Ve dvou odvětvích - Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov a Stavebnictví - má Index hodnotu +8 %. Oproti tomu zaměstnavatelé ve třech odvětvích očekávají snižování počtu pracovní sil, Ubytování a stravování s Indexem -5 % a Těžba nerostných surovin a Zpracovatelský průmysl s Indexem -3 %.
 
Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborový optimismus hlásí Morava s čistým indexem trhu práce +7 %, umírněné náborové plány hlásí Praha s Indexem +3 % a nejslabší trh práce Čechy s indexem +1 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím zaměstnavatelé na Moravě hlásí zlepšení náborového prostředí o 7 %, avšak index v Čechách je o 2 % a v Praze o 1 % slabší.