počet vyřazených automobilů vzrostl díky vývozu | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Počet vyřazených automobilů vzrostl díky vývozu

Počet vyřazených automobilů vzrostl díky vývozu

15.07.2015 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Struktura dovozuojetých osobních automobilů se dále zhoršila. Uvádí to analýza AutoSAP. V České republice bylo za 1. pololetí 2015 vyřazeno celkem 93 729 osobních automobilů, z toho bylo 59 769 trvale zrušeno a 33 960 exportováno.
Na růstu vyřazených osobních automobilů se podílel zejména jejich export, který ve srovnání s 1. pololetím roku 2014 meziročně vzrostl o 47,81 %, zatímco počet trvale zrušených vozidel se zvýšil jen o 2,34 %.
 
Celkový počet vyřazených vozidel (= trvale zrušené + exportované) je z pohledu obměny vozového parku stále nízký.
 
Nejvyšší roční počet vyřazených osobních automobilů byl zaznamenán za rok 2009 - celkem 251 753 vozidel, z toho 239 712 trvale zrušeno a 12 041 bylo exportováno. Mezi roky 2009 a 2008 byl současně zaznamenán dosud poslední pokles průměrného věku osobních automobilů v ČR (z 13,82 roku k 31. 12. 2008 na 13,65 roku k 31. 12. 2009). Nutno podotknout, že v roce 2009 došlo k zavedení poplatků za registraci a první přeregistraci ojetých vozidel neplnících zákonem dané emisní normy (Euro 2 a nižší) a současně probíhala kampaň kanceláře pojistitelů.
 
Od roku 2009 se průměrný věk vozového parku osobních automobilů každoročně zvyšuje, neboť postupně dochází k „vyčerpání potenciálu“ vzniklého zavedením poplatků (ty se hradí pouze jednou za celou dobu provozu vozidla v ČR) a také obcházením plateb účelovou krátkodobou přeregistrací na osoby ZTP. Je možno konstatovat, že efekt opatření zavedených v roce 2009 působil po dobu dvou až tří let.
 
Připočteme-li k výše uvedenému ještě trvale se zhoršující věkovou strukturu dovážených osobních automobilů, pak je logické, že se průměrné stáří vozidel na českých silnicích stále zvyšuje.
 
Tento negativní trend pokračuje i v roce 2015. Za 1. pololetí tohoto roku se oproti stejnému období roku 2014 zvýšil dovoz ojetých osobních automobilů ve věku nad 15 let téměř o 80 %.