podniky roku 2014 v českém automobilovém průmyslu | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Podniky roku 2014 v českém automobilovém průmyslu

Podniky roku 2014 v českém automobilovém průmyslu

18.06.2015 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) na zasedání Divize dodavatelů v Mladé Boleslavi vyhlásilo výsledky 17. ročníku soutěže Podnik roku 2014 v českém automobilovém průmyslu.
V rámci AutoSAP proběhl již 17. ročník soutěže členských firem „Podnik roku v automobilovém průmyslu“. Posuzovaly se základní ekonomické výsledky dosažené za rok 2014. Hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií: 

1) hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)
2) přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč/zaměstnanec)
3) a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%)
    b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na zaměstnance (mil. Kč/zaměstnanec)
Všechna kritéria mají stejnou váhu a konečné pořadí firem je dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií.
 
Podniky roku 2014 v automobilovém průmyslu se staly firmy (v abecedním pořadí):

Firmy s počtem zaměstnanců do 250 osob
- A. RAYMOND JABLONEC s.r.o.
- GLOBAL ASSISTANCE a.s.
- YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o.

Firmy s počtem zaměstnanců nad 250 osob
- HYUNDAI Motor Manufacturing Czech s.r.o.
- JTEKT Automotive Czech Plzen s.r.o.
- ŠKODA AUTO a.s.
 
Oceněné firmy získaly originální skleněné plastiky z dílny sklářského mistra Lukáše Šulce ze Železného Brodu.

Pavel Juříček, viceprezident AutoSAP, při předávání ocenění řekl: „Automobilový průmysl je jako rychlý, silný a dynamický dostihový kůň. Proto jsme jako ocenění našim nejúspěšnějším firmám zvolili právě plastiku koně. Symbolizuje, že v pomyslném dostihu roku 2014 tyto firmy zvítězily.“