jak poznat schválené kolo? | Trendy | autoweek.cz

Jak poznat schválené kolo?

Jak poznat schválené kolo?

14.09.2011 | Rybecký Vladimír | Trendy

Výbava vozidla, kam ze zákona č. 56/2001 Sb. patří ocelová kola i kola z lehkých slitin, podléhá schvalování technické způsobilosti. Použití neschválených kol je nejen nebezpečné, ale může přijít i hodně draho.

Pouze kolo s číslem schválení KBA může být na základě Typového listu a zkušebního protokolu TÜV zapsáno do Technického průkazu vozidla. Aby mohla litá kola získat číslo schválení KBA, musí ve zkušebně TÜV úspěšně absolvovat test ohybu, nárazový test, test odvalování a zástavbu do vozidla.

U každého litého i ocelového kola na trhu s náhradními díly si motorista může jednoduše ověřit, zda těmito testy prošlo. Na jeho čelní straně musí být vyražená či odlitá značka KBA nebo E v kroužku s číslem schválení.

Kola opatřená takovýmto schválením garantují dodržování konstantní kvality při výrobě od chemických testů surového hliníku až po kontrolu rozměrové přesnosti. Ve zkušebně TÜV absolvují předepsané pevnostní testy a nakonec projdou zástavbou do každého modelu automobilu pro který jsou homologovány. Kola pro osobní automobil tak rozhodně není možné vybírat jen podle shodné rozteče.

Na českém trhu, a to zejména internetovém, je volně k dostání bohatá nabídka nehomologovaných litých kol. Spotřebitelům, kteří jejich nákupem ušetří pár stokorun, se však do rukou dostávají kola, která neprošla předepsanými pevnostními testy ani zástavbou do konkrétního vozidla a tudíž není nic známo o vhodnosti jejich použití pro konkrétní model automobilu, například z hlediska nosnosti. Vůz s nehomologovanými koly neprojde technickou prohlídkou na STK a v tu chvíli se dobrý pocit majitele takovýchto kol z několika ušetřených stokorun nejspíše rychle rozplyne.

Kromě toho je zde nezanedbatelné riziko v případě uplatnění pojistné události u pojišťovny. Dle vyjádření českých pojišťoven postupují při likvidaci pojistných událostí v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami. V případě, že mají neschválená kola příčinnou souvislost se vznikem dopravní nehody je pojistné plnění kráceno. V případě, že pojišťovna sezná, že vozidlo nebylo v době vzniku pojistné události způsobilé k provozu díky použitým nehomologovaným kolům, může odložit uplatněnou škodnou událost zcela bez náhrady.