praha vynaložila na dopravu téměř tolik, jako všechny ostatní kraje dohromady | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Praha vynaložila na dopravu téměř tolik, jako všechny ostatní kraje dohromady

Praha vynaložila na dopravu téměř tolik, jako všechny ostatní kraje dohromady

28.10.2014 | Rybecká Ivana | Tiskové zprávy

Společnost MasterCard přichází s výsledky již 7. ročníku unikátní studie MasterCard česká centra rozvoje, kterou tradičně zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. Studie se letos zaměřila na hodnocení systémů veřejné dopravy ve všech 14 krajích a jejich krajských městech.

Praha dopraví skoro polovinu všech přepravených osob v České republice a v roce 2012 vynaložila na dopravu takřka tolik, jako všechny ostatní kraje dohromady. Nároky na veřejnou dopravu zvyšují obyvatelé okolních obcí, kteří dojíždějí do hlavního města za prací či vzděláním.

 

Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze zveřejnila výsledky unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje. Letos byl v rámci studie hodnocen systém veřejné dopravy na území všech 14 krajů a jejich krajských měst.

 

„V České republice existuje jedenáct krajských a tři meziměstské systémy integrované veřejné dopravy, které pokrývají 70 % území. Integrují více než 200 dopravců a 49 ze 112 systémů městské hromadné dopravy, nicméně vzájemně nekompatibilní řešení jsou hrozbou pro další rozvoj a vyšší komfort ve veřejné dopravě. Projekt poukazuje mimo jiné na to, že v těchto systémech existují výrazné odlišnosti jak v hloubce integrace, tak i platebních způsobech,“ řekla Martina Kirchrathová, ředitelka pro rozvoj komerčních řešení MasterCard Europe v České republice a na Slovensku.

 

„Přestože bezkontaktní platební karta není jako nosič jízdních dokladů v České republice zatím nikde využita, ze zahraničí známe úspěšné projekty, kde se karta jako nosič jednotlivého (Londýn- Transport for London), ale i časového předplatného jízdného (Chicago) běžně používá. Zásadní výhodou, kterou využití bezkontaktní bankovní karty nabízí, je fakt, že banky tyto karty již dnes běžně vydávají a že se výrazně rozšiřuje i infrastruktura, která je schopná bezkontaktní platební karty akceptovat,“ dodává Kirchrathová.

 

Systém veřejné dopravy v Praze

Dopravní systém v hlavním městě je nejsložitější v České republice. Praha je centrem dopravy nejen celorepublikového, ale i evropského významu. Je počátečním bodem většiny dálnic a prochází ji většina železničních tranzitních koridorů na našem území. Proto musí být veřejná doprava uzpůsobena vysokým nárokům.

 

Z hlediska veřejné dopravy se významně projevuje suburbanizace, která vede k migraci obyvatel do okolí města. Problém nastává, pokud tito obyvatelé stále dojíždějí za prací či vzděláním do hlavního města, čímž zvyšují nároky na veřejnou dopravu. Podle výsledků sčítání lidu z roku 2011 dojíždí téměř polovina cestujících do Prahy z okresů Praha-východ a Praha-západ.

 

V hlavním městě vznikl integrovaný dopravní systém Pražská integrovaná doprava (PID) jako první na území České republiky a funkci organizátora vykonává společnost ROPID.

 

„Praha má nejvyšší celkový počet přepravených osob, přes 1,2 miliardy, což je téměř polovina všech přepravených osob v ČR. Téměř 98 % z tohoto počtu však přepraví městská hromadná doprava, především metro,“ poznamenal Ing. Milan Damborský, Ph.D., zástupce ředitele Střediska regionálních a správních věd VŠE a odborný asistent Katedry regionálních studií Vysoké školy ekonomické, vedoucí zpracovatelského týmu studie MasterCard česká centra rozvoje.     

 

V současné době pokrývá systém PID kromě Prahy i přibližně 30 % území Středočeského kraje přilehlého k Praze, které tvoří 308 zaintegrovaných obcí a 7 vnějších pásem.

 

„Zaintegrované území má celkem 1,9 milionu obyvatel, z čehož přibližně 35 % jsou obyvatelé Středočeského kraje,“ doplnil Damborský.

 

Kromě pražské MHD je v systému PID zaintegrováno 156 linek příměstské autobusové dopravy, včetně několika nočních příměstských linek a zároveň celkem 222 železničních stanic a zastávek. Vedou se jednání o spojení PID se Středočeskou integrovanou dopravou, která zatím funguje nezávisle a systému PID částečně konkuruje.

 

Městská hromadná doprava

Z hlediska dopravní obslužnosti samotného území Prahy je nejdůležitější systém městské hromadné dopravy (MHD), který přepraví většinu cestujících v rámci města. Páteří systému jsou tři linky metra doplněné tramvajovou dopravou a autobusy. Zároveň je na území Prahy možné využít vlaků, několika přívozů zaintegrovaných do Pražské integrované dopravy a lanovku na Petřín.

 

Mezi nejvýznamnější přepravní uzly patří přestupní stanice mezi jednotlivými linkami metra a dále stanice, kde lze přestoupit na jiné druhy dopravy. V okrajových částech města jsou na metro navázány také autobusové linky příměstské regionální dopravy a jsou zde vybudována záchytná parkoviště P+R pro cestující dojíždějící ze širšího zázemí hlavního města. Specifické postavení má Letiště Václava Havla Praha, které je zatím obsluhováno jen autobusovou dopravou, jeho napojení na kolejovou dopravu stále není vyřešeno.

 

Hlavní město Praha poskytuje nejvyšší dotace do veřejné hromadné dopravy v celé České republice. V roce 2012 vynaložila Praha na dopravu téměř tolik, jako všechny ostatní kraje dohromady – 11 266 081 000 Kč oproti 13 110 420 000 Kč za všechny ostatní kraje. Ovšem drtivá většina prostředků šla na městskou hromadnou dopravu, která je společně s regionální autobusovou a železniční dopravou zaintegrována na území Prahy do jednoho celku. Mimořádně vysoké náklady veřejné hromadné dopravy v Praze jsou způsobeny především provozováním metra.

 

Tarif PID je pásmový a časový a přepravu mohou cestující platit předem zakoupenou papírovou jízdenkou, SMS jízdenkou nebo mobilní aplikací SEJF. Dále je možné využívat papírové kupony ve vnějších pásmech a v Praze spolu se studentskou kartou ISIC vybraných škol či po nákupu anonymního časového kuponu. Bezkontaktní čipová karta Opencard slouží především jako nosič časových kuponů, ale může být využita jako průkaz do knihoven a k platbě parkovného na vybraných místech.

 

Projekt MasterCard česká centra rozvoje se již sedmým rokem věnuje hodnocení ekonomické situace českých krajů a měst. V letošním roce se zaměřuje na analýzu systémů veřejné dopravy ve všech 14 krajích. Cílem studie je poskytnout vzájemně srovnatelné informace, které budou užitečné pro dopravce i zastupitele krajů a krajských měst.  Hlavními řešenými tématy jsou fungování dopravních systémů, rozsah služeb pro cestující, platební prostředky, financování a další témata specifická pro jednotlivé kraje. Metodika projektu stejně jako v minulých letech vzniká na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze.

  • Praha vynaložila na dopravu téměř tolik, jako všechny ostatní kraje dohromady
  • Praha vynaložila na dopravu téměř tolik, jako všechny ostatní kraje dohromady
  • Praha vynaložila na dopravu téměř tolik, jako všechny ostatní kraje dohromady