průzkum arvalu | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Průzkum Arvalu

Průzkum Arvalu

06.01.2015 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

U firemních autoparků dostane větší prostor ekologie.

Řada českých firem, a to bez ohledu na jejich zaměření a velikost, plánuje posunout svůj vozový park více směrem ke snižování zátěže vůči životnímu prostředí. Na změnu stávajícího vozového parku za vozidla šetrnější k přírodě se chystá více než 80 % z nich. Vyplynulo to z průzkumu mezi 4560 fleet manažery z celé Evropy včetně České republiky, který realizovala společnost Arval, specializující se na oblast financování a managementu vozových parků.

 

Hlavním cílem českých firem v oblasti vozových parků je přechod na automobily se sníženou spotřebou pohonných hmot. K tomuto kroku se chystá 66 % firem s méně než 10 zaměstnanci, 61 % firem do 99 zaměstnanců, 77 % firem do 499 zaměstnanců a 74 % firem s více než 500 zaměstnanci.

 

 Výrazně menší množství společností plánuje přechod na elektromobily (v průměru 10 %), využití alternativní přepravy, jako je veřejná doprava či jízdní kola (v průměru 7 %), nebo implementování car poolingu, tedy sdílení jízd (v průměru 8 %).

 

Fleet manažeři firem jsou až v třetině případů přesvědčeni, že celkový počet firemních vozů bude v rámci společností, v nichž působí, nadále růst. Zatímco u menších firem je tomu tak v 20 % případů, u velkých, s více než 500 zaměstnanci, se k tomu přiklání 30 % dotázaných. Opačný názor mají pouze 4 %, respektive 3 % fleet manažerů.

 

Necelá polovina českých firem plánuje pořízení nových vozidel formou přímého nákupu, druhý nejčastější způsob je finanční a operativní leasing. Zajímavý je vývoj tohoto trendu v čase. Ještě před třemi lety, v roce 2011, využívalo pro nákup nových vozidel finanční leasing pouze 22 % velkých firem, nyní jich je 49 %.