průzkum: aut ve firemních flotilách ještě přibude | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Průzkum: aut ve firemních flotilách ještě přibude

Průzkum: aut ve firemních flotilách ještě přibude

22.10.2019 | | Tiskové zprávy

Evropské firmy chtějí do svých flotil nakupovat stále více automobilů. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Arval Mobility Observatory, který se zabýval trendy ve firemních vozových parcích.
Už řadu let mezi správci firemních vozových flotil převažují ti, kteří věří v budoucí růst počtu vozidel ve svých autoparcích, nad těmi, kteří předpokládají pokles. Tento trend dlouhodobě sleduje výzkum Arval Mobility Observatory, který mapuje užívání firemních vozidel v Evropě.
 
Na otázky výzkumníků z oblasti dopravy a mobility v letošním roce odpovídali manažeři firem zodpovědní za vozové parky ve 12 zemích Evropy včetně České republiky a Turecka. Celkem proběhlo 3930 rozhovorů.
 
V evropských zemích mimo Českou republiku předpokládá nárůst ve vozových parcích téměř pětina dotazovaných manažerů. S poklesem naopak počítá 7 % respondentů. V součtu tedy převládá pozitivní výhled s celkovými 11 %.
 
V českých firmách jsou manažeři ve výhledech do budoucna o něco zdrženlivější. Pozitivní budoucnost pro rozrůstání flotil vidí pouze 11 % dotazovaných. Na druhou stranu je v tuzemsku také méně pesimistů. Pokles počtu firemních automobilů předpokládají pouhá 2 % respondentů. Podle konzultanta Arval CZ Tomáše Kadeřábka se ale toto pozitivní saldo každoročně zmenšuje. „Zatímco v roce 2015 bylo pozitivně naladěných manažerů o 15 % více než těch s negativním výhledem, letos už činil rozdíl pouze 9 %,“ upozorňuje Kadeřábek.
 
Zajímavé informace vyplývají nejen z rozdílů mezi zeměmi, ale také ze srovnání pozitivních a negativních očekávání v různých velikostech firem. K obecně pozitivnějšímu smýšlení mají největší sklony manažeři z velkých firem nad 500 zaměstnanců. V České republice je jich 27 %, ve zbytku Evropy 26 %. Nejvíce negativní očekávání mají v evropských zemích naopak malé firmy s méně než 10 zaměstnanci. V České republice jsou nejpesimističtější firmy s 10 až 49 zaměstnanci. Tato velikostní kategorie u nás byla také jediná, v níž převažuje negativní názor se 7 % nad pozitivním se 2 %. Podle meziročního srovnání se tento rozdíl každým rokem zvětšuje. Důvěra v budoucí rozšiřování počtu vozidel stabilně vzrůstá u větších firem a naproti tomu u malých slábne.
 
Oproti vlastnictví automobilů u malých firem však postupně narůstá zájem o operativní leasing. „Tento způsob financování využívají stále častěji i menší firmy. Prozatím se ale stále drží pod hranicí 5 %, zatímco mezi velkými korporacemi a nadnárodními firmami je to 30 %. V loňském roce došlo k mírnému zpomalení růstu poptávky - trh s operativním leasingem rostl o 4 %. Důvodem je zastavení krátkodobých leasingů, které v předchozích letech posunuly poptávku velmi vysoko, oproti těm dlouhodobějším,“ doplňuje obchodní ředitel Arvalu Jiří Solucev.