škoda auto hostila v mladé boleslavi ii. kolokvium | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Škoda Auto hostila v Mladé Boleslavi II. kolokvium

Škoda Auto hostila v Mladé Boleslavi II. kolokvium

19.03.2019 | | Tiskové zprávy

Účastníci kolokvia diskutovali o konkrétních výsledcích a nezbytných opatřeních pro úspěšnou realizaci příslušného Memoranda a akčního plánu pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu v ČR.

V sídle společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi konalo druhé kolokvium na téma „Budoucnost automobilového průmyslu v ČR“. Na pozvání Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) se setkali předseda vlády ČR Andrej Babiš a další členové vládního kabinetu s předsedou představenstva Škoda Auto Bernhardem Maierem a dalšími zástupci automobilky, zástupci odborů, automobilového, energetického a telekomunikačního odvětví. Společně se zahraničními experty, zástupci municipalit, akademické obce a výzkumných ústavů diskutovali o výsledcích realizace akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice. Ústředními tématy diskuze byla digitalizace, elektromobilita a chytrá mobilita, investice do vzdělávání, výzkum a vývoj.
 
Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti Škoda Auto, zdůraznil v rámci kolokvia: „Škoda Auto utváří budoucnost mobility v úzké soudržnosti a otevřeném dialogu se všemi zainteresovanými stranami. S jistotou lze konstatovat, že zvládnutí náročných výzev, před kterými automobilový průmysl stojí, ve snaze zachovat vysokou výkonnost automobilového průmyslu v České republice, vyžaduje efektivní spolupráci celého odvětví, politické reprezentace a klíčových institucí státní správy a samosprávy.“
 
Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast řízení lidských zdrojů a prezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), doplňuje: „Druhé kolokvium na posílení tuzemského automobilového průmyslu podnítilo konstruktivní dialog mezi politickou reprezentací a dalšími zástupci českého hospodářství. Dnes dosažené dohody pro realizaci souboru opatření vytvoří platformu pro aktivní spolupráci všech zainteresovaných stran a urychlí realizaci klíčových opatření akčního plánu stejně jako dalších projektů.“
 
Mimo to se účastníci kolokvia dále shodli na nutnosti úzké spolupráce v oblasti chytré mobility. Škoda nabízí v oblasti strategie chytré mobility otevřenou spolupráci v návaznosti na vládní program digitalizace České republiky pod názvem Digitální Česko a Inovační strategie.
 
Pro zlepšení a urychlení vývoje chytré mobility vznikne ve spolupráci s vládní agenturou pro podporu podnikání a investic - CzechInvest nové inovační centrum Mobility Innovation Hub, které propojí experty z automobilového sektoru, státní správy a napojí je na globální inovační centra s cílem identifkovat, otestovat a přinést do reálného provozu nová řešení na podporu mobility obyvatelstva České republiky.
 
Vedle elektromobility povede postupující digitalizace k trvalým změnám budoucích automobilů, stejně jako celého automobilového odvětví. Všechny strany se zároveň dohodly na nutnosti urychlení spolupráce v oblasti rozšiřování potřebné infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Aby bylo v budoucnu možné plně využít všechny možnosti a služby, které budou v automobilovém odvětví k dispozici díky pokročilé digitalizaci, dohodly se všechny zúčastněné strany na plošném zlepšení pokrytí dopravních tahů vysokorychlostním internetem.
 
  • Škoda Auto hostila v Mladé Boleslavi II. kolokvium
  • Škoda Auto hostila v Mladé Boleslavi II. kolokvium
  • Škoda Auto hostila v Mladé Boleslavi II. kolokvium
  • Škoda Auto hostila v Mladé Boleslavi II. kolokvium