analýza autoparků v čr | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Analýza autoparků v ČR

Analýza autoparků v ČR

15.07.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

České firmy mají ve srovnání s Evropou stále malé vozové parky. Roste zájem o operativní leasing, ale české firmy se brání sdílení vozidel. Ukazují to výsledky průzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO) společnosti Arval.
České firmy mají ve srovnání s většinou vyspělých evropských zemí ještě stále poměrně malé vozové parky. Aktuální průzkum, který si nechala napříč velkými i malými firmami z různých výrobních odvětví zpracovat leasingová společnost Arval, ukázal, že medián českých autoparků činí pouze 25 vozidel na firmu. V Německu, Španělsku, Itálii nebo Portugalsku je ale tato střední hodnota výrazně vyšší a činí 40 vozidel, a například ve Francii nebo Belgii ještě více.

Medián firemních autoparků v jednotlivých zemích Počet vozů
ČR, Polsko, Švýcarsko, Itálie, Portugalsko, Lucembursko 25
 
Německo, Španělsko, V. Británie, Nizozemsko 40
 
Francie, Belgie 50

ČR se v používání vozových parků řadí na úroveň Polska, Švýcarska, Portugalska nebo Lucemburska. To prokazují i další statistiky z rozsáhlého průzkumu. Zatímco v ČR má 100 a více vozidel pouze 7 % společností, v zemích EU má takto velké autoparky 17 % firem. Flotilu o velikosti nad 500 automobilů výzkum v tuzemsku nezaznamenal. V EU přitom takovými autoparky disponují 4 % dotazovaných společností, z velkých společností nad 500 zaměstnanců je to 13 %.
 
V predikci budoucího vývoje velikosti autoparku jsou čeští manažeři opatrnější než jejich kolegové z ostatních evropských zemí. Růst očekává zhruba čtvrtina z nich. Naproti tomu v ostatních zemích EU budoucí růst předpokládá 30 % manažerů.
 
„Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že pokles předpovídá v Evropě 9 % manažerů a jen 3 % manažerů v ČR, je výsledná bilance mezi pozitivně a negativně naladěnými zhruba stejná. Zajímavé je zjištění, že v EU jsou mnohem pesimističtější hlavně manažeři velkých a středních firem. Ve středních firmách předpokládá pokles velikosti autoparků 7 % z nich, ve velkých dokonce 14 %,“ komentuje Gregor Bilik, generální ředitel Arval CZ, výsledky průzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO), který pro Arval zpracovala agentura CSA.
 
Operativní leasing je v kurzu
V ČR se nadále zvyšuje podíl operativního leasingu a klesá využití leasingu finančního. Letos již výhody operativního leasingu u nás využívá 38 % společností a za ostatními evropskými zeměmi tak zaostáváme o pouhá 3 %. Menší zastoupení má operativní leasing v autoparcích do 100 vozidel (29 %), zatímco v těch větších už tvoří 47 %, což je nejvíce ze všech užívaných metod financování.
 
Podíl nákupu vozů z vlastních prostředků se v ČR zvyšuje na úkor finančního leasingu. Volí jej 37 % středních a menších společností a 42 % velkých. Proti loňsku, kdy nákup volilo 50 % malých a středních firem a 36 % velkých, se tento poměr obrátil. V EU volí vlastní nákup firemních vozidel 38 % malých a středních společností a 27 % velkých.
 
Nezájem o sdílení vozidel
České prostředí je naopak skeptické ke sdílení firemních vozidel. Pouze čtvrtina tuzemských manažerů vozového parku si myslí, že se v jejich společnosti rozšíří sdílení aut, a jen pětina je toho názoru, že sdílení aut by snadno akceptovala nejmladší generace zaměstnanců. V ostatních zemích EU předpokládá rozšíření sdílení aut 31 % manažerů a akceptaci tohoto způsobu využití firemních aut mladými nepovažuje za problém dokonce 42 % dotazovaných.