škoda auto ve vrchlabí využila „digitální dvojče“ | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Škoda Auto ve Vrchlabí využila „digitální dvojče“

Škoda Auto ve Vrchlabí využila „digitální dvojče“

27.07.2020 | | Tiskové zprávy

Virtuální simulace všech pracovních kroků a výrobních procesů pomocí takzvaného digitálního dvojčete umožnila výstavbu a integraci pracoviště za plného provozu a díky technologiím z oblasti Průmyslu 4.0 zkrácení doby operativní realizace projektu.
Rozšíření výrobní linky o jedno pracoviště vyžaduje precizní plánování, zvláště když má proběhnout za plného provozu. Aby se za těchto podmínek v závodě společnosti Škoda Auto na výrobu komponent ve Vrchlabí podařilo úspěšně instalovat a integrovat novou robotickou stanici, využila česká automobilka takzvané digitální dvojče. Díky počítačové simulaci bylo možné v předstihu projít všechny nezbytné postupy a scénáře. Doba operativní realizace projektu se tak zkrátila o tři týdny.
 
Christian Bleiel, vedoucí výroby komponentů ve společnosti Škoda Auto, zdůraznil: „Bez technologií z oblasti Průmyslu 4.0 by instalace nové robotické stanice v závodě ve Vrchlabí nebyla v této podobě možná. Z prostorových důvodů jsme novou jednotku nemohli nainstalovat vedle stávajícího pracoviště, kromě toho seřizování a zkušební provoz nejsou za běžného provozu možné. Díky technologii digitálního dvojčete jsme za pomoci moderní techniky mohli využít detailního virtuálního obrazu linky, simulovat zde procesy a postupy a výrobní linku za chodu plynule rozšířit.“
 
Během taktu, který trvá méně než 30 sekund, se na nově zřízeném výrobním zařízení do převodovky vkládá dvakrát po čtyřech ložiskách. Jelikož je pro bezchybnou funkci otáčejících se dílů nutná co nejvyšší přesnost, přejímají tento pracovní krok roboty.
 
Aby vzniklo přesné digitální dvojče reálné pracovní stanice byl v počítači nejprve navržen 3D model. Celý proces zahrnoval důkladné napodobení robotických ramen, senzorové logiky a bezpečnostních prvků. Díky tomu bylo možné věrně nasimulovat všechny mechanické a kinematické procesy zařízení. Softwarové funkce dvojčete dokáží zprostředkovat vzájemnou komunikaci mezi všemi hardwarovými komponenty výrobní linky i jejími softwarově řízenými kontrolními procesy.
 
Pomocí tohoto nastavení technici vyvinuli, otestovali a optimalizovali řídicí elektroniku a také zjistili, kolik prostoru je potřeba pro nové pracoviště. Kromě toho vyloučili kolizi robotických ramen a vypočítali ideální skladbu výrobního taktu. Digitální dvojče je možné využít i pro školení personálu.
 
Využitím počítačového modelu společnost Škoda Auto zkrátila realizaci projektu o tři týdny ve srovnání s podobnými instalacemi. Kromě toho se díky optimalizaci prostorových nároků nového pracoviště dosáhlo úspory asi 40 m2 výrobní plochy. Řídicí programy robotů byly pro digitální dvojče vyvinuty ještě před tím, než byly stroje a jejich periferie v závodě fyzicky přítomné.
 
Společnost Škoda Auto přestavěla v roce 2012 během osmnácti měsíců své zázemí ve Vrchlabí na moderní závod na výrobu komponent. Od té doby Škoda Auto zde zavedla řadu technologií z oblasti Průmyslu 4.0 a závod ve Vrchlabí dále rozvíjela. Od roku 2018 pro přepravu dílů mezi obráběcími stroji a měřicím centrem používá autonomní přepravní roboty. Nedávno bylo navíc spuštěno i automatické objednávání dílů a jejich dodávka k obráběcím linkám. Technologicky vysoce pokročilý závod ve Vrchlabí hraje ve výrobě komponent důležitou roli a patří mezi nejmodernější závody v rámci koncernu Volkswagen. Společnost Škoda Auto v něm od roku 2012 vyrábí automatické sedmistupňové dvouspojkové převodovky DSG typu DQ 200. Denní kapacita je kolem 2200 ústrojí.