škoda auto získala cenu personalistů | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Škoda Auto získala Cenu personalistů

Škoda Auto získala Cenu personalistů

11.12.2020 | | Tiskové zprávy

Projekt Anticovid-19 společnosti Škoda Auto získal 1. místo v hlavní kategorii za nejlepší projekt v oblasti řízení lidských zdrojů v roce 2020 a zvláštní cenu věnovanou pomoci proti šíření pandemie covid-19.
Společnost Škoda Auto znovu uspěla v soutěži Cena personalistů, kterou pořádá Klub zaměstnavatelů. V letošním ročníku, poznamenaného dopady nemoci covid-19, oblast HR automobilky Škoda Auto získala za svůj projekt Anticovid-19 celkové první místo a zvláštní cenu věnovanou aktivitám proti šíření pandemie.
 
„Letošní rok prověřil kvůli nemoci covid-19 prakticky všechny firmy, zvláště pokud jde o řízení lidských zdrojů. O to větší máme radost, že projekt společnosti Škoda Auto získal hned dvě ocenění. Tradiční náplň práce, jako jsou nábory či rozvoj zaměstnanců, museli kolegové rychle rozšířit o nové činnosti na ochranu před koronavirem, což u podniku naší velikosti byla mimořádná výzva. Chtěl bych touto cestou také poděkovat všem zaměstnancům, jak se s nečekanou situací vyrovnali a svým zodpovědným přístupem napomohli vše dobře zvládnout. Zvláštní poděkování patří sociálnímu partnerovi Odborům Kovo a složkám záchranného systému v jednotlivých krajích, od zdravotníků přes hasiče až po policii a pracovníky hygienických stanic,“ řekl člen představenstva automobilky za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar.
 
Odborná komunita složená letos z 380 personalistů a HR specialistů hodnotila celkem 18 projektů. Kvůli zpřísňujícím se bezpečnostním opatřením v souvislosti s šířením koronaviru proběhlo vyhlášení na internetu, a to živým přenosem na sociální síti LinkedIn.
 
Vítězný projekt Anticovid-19 se zaměřuje na aktivity, jejichž hlavním cílem je ochránit více než 36 000 zaměstnanců společnosti Škoda Auto ve třech závodech v České republice. Jedná se o soubor více než 80 komplexních opatření pro omezení šíření nákazy, ale zahrnuje také činnosti, jako je péče o zaměstnance a provozy nebo humanitární pomoc ohroženým skupinám obyvatel a podpora záchranářů.
 
Do opatření se zapojila prakticky všechna oddělení automobilky a k úspěšnému zvládnutí situace přispěl i sociální partner Odbory Kovo. K efektivní realizaci všech kroků pomohla rovněž spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí, Ministerstvem zdravotnictví a koncernem Volkswagen. Součástí projektu bylo zajištění dostatečného množství ochranných pomůcek, vlastní testování zaměstnanců, informovanost včetně poskytnutí dvou virtuálních klinik a linek pro možnost poradenství a denní reportingový systém, který zajistil rychlejší a přesnější přehled než veřejný systém trasování.
 
Oceněný projekt Anticovid-19 zapadá do široké škály činností, kterými se Škoda Auto od začátku první vlny zapojila do pomoci proti šíření koronaviru. Jako největší poskytovatel mobility v sociálních službách a zdravotnictví věnovala mladoboleslavská automobilka například 100 vozů Škoda Octavia v celkové hodnotě zhruba 85 milionů korun organizacím po celé České republice, znevýhodněným dětem poskytla prostředky na nákup technického vybavení pro distanční výuku, pracovníkům v první linii darovala na tři tisíce balíčků s dezinfekcí a osobními ochrannými prostředky. Pomoc s překonáním následků pandemie zahrnují desítky aktivit. Škoda Auto je spojila pod hlavičku #SKODAAUTOpomaha a blíže je představují internetové stránky www.skodaautopomaha.cz.